PROJEKTY

Zdravé saunování – pro všechny děti MŠ dle zájmu rodičů a zdravotního stavu dětí. V daném dnu navštěvuje saunu skupina dětí dané třídy. Do sauny chodí skupina maximálně 15 dětí, minimálně 5 dětí. (v pondělí a v úterý – Zvonečci, ve středu – Barvínci, ve čtvrtek – Rozmarýnci). V pátek se sauna nabízí ostatním pracovištím MŠ Mozaika.

Plavání pro předškoláky  začátek kurzu – únor 2019 – 1x týdně /10 lekcí/ –  v dopoledních hodinách. Cena kurzu 1.300,- Kč. Platí se po 2 lekci, pak je částka nevratná. Projekt je určen nejstarším dětem z důvodu požadované samostatnosti dětí.

Seznamování s anglickým jazykempro všechny děti z MŠ. Ve třídě Barvínci povede projekt p. uč. Kuchyňová, ve třídě Rozmarýnci a Zvonečci – p. uč. Prchalová. Projekt je zařazován v průběhu řízených činností, v dopoledních hodinách. Ve třídě Zvonečci bude Aj probíhat pravidelně každý čtvrtek od 9,00 do 9,30 hodin. Učitelky využívají ke hře různá říkadla, písničky a hry. Rodiče budou informováni o průběhu vzdělávání v Aj.

Zpívánky pro radost - hudebně-pohybové hry, rytmizace,zpívání s doprovodem různých hudebních nástrojů, seznamování s hudbou, prvky hudební relaxace a muzikoterapie. Tento hudební projekt zařazujeme ve třídách se všemi dětmi v rámci spontánních i řízených každodenních činnostech v MŠ. Cílem je vytvořit u dětí vztah k hudbě, popřípadě individuálně pracovat s hudebními talenty. Projekt přispívá k logopedické prevenci a rozvoji smyslu pro rytmus, což je také důležité pro nácvik čtení i psaní.
Do tohoto projektu také zařazujeme „Dětský pěvecký sbor SEDMIKRÁSKA“. Sbor povede p. uč. Mgr. K. Klimentová, každou středu od 12,00 hodin do 12,30 hodin v Ateliéru MŠ s přihlášenými dětmi. Maximální počet je 20 dětí. V případě velkého zájmu budou děti zařazeny dle věku.

Logopedická poradna pro rodiče s dětmi - Projekt zajišťuje logopedka, p. ředitelka Bučková. Logopedická konzultace a poradenství je nabízena rodičům každý čtvrtek od 14,30 do 16,00 hodin.

Taneční dovádění – projekt podporuje u dětí pohybové a taneční dovednosti, koordinaci, prostorovou orientaci a rytmické cítění. Se skupinkou přihlášených dětí  bude pracovat p. učitelka Bc. H. Nixová, každé úterý  od 9,15 hodin do 9,45 hodin. Maximální počet přihlášených dětí je 20. V případě velkého zájmu budou děti zařazeny dle věku.

Svět Sedmikrásky- celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu dětí –  pěstování rostlin a bylinek, ekologie, pracovní dovednosti, třídění odpadu, poznatky o přírodě i o zvířatech, zkoumání přírody a pěstování vztahu k přírodě. Do projektu jsou zapojeny všechny děti z MŠ.

Keramické tvoření – práce s keramickou hlínou, podpora rozvoje jemné motoriky, tvořivosti a představivosti dětí. Projekt zařazujeme v průběhu celého roku se všemi dětmi.

Sedmikráskové odpoledne - pro rodiče a jejich děti – projekt je zaměřený na podporu spolupráce rodičů a veřejnosti s MŠ. Několikrát do roka v odpoledních hodinách pořádáme „hodinku“plné zábavy, tvořivých nápadů a radosti ze společného setkání.