Rozmarýnci

Postavicka_4

Rozmarýnci, to jsou skřítci, co si rádi hrají,

na sebe se usmívají a rádi se mají.

Zpívají si písničky, poběhají v trávě,

naučí se nové věci, všechno zvládnou hravě.

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3712

DSCN3711

 

DSCN3713 DSCN3673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelky: Karolína Prchalová, Mgr. Lenka Mončeková

Počet dětí: 16

Děti ve věku 3 – 5 let

Telefon do třídy: 567211601

Třídní vzdělávací plán

Vzdělávací obsah a konkrétní činnosti třídy jsou aktuálně plánovány a vychází z tematických bloků ŠVP.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které je naplňován konkrétní cíl. Tato činnost je zaměřena na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení, probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.

Tématické bloky ŠVP –  „Lístky Sedmikrásky“                                          

Jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dětí. Jejich časový rozsah se přizpůsobuje zájmům, situacím a potřebám dětí.

Akce třídy:

Název Datum, čas Cena Místo
 Září
Říjen
Listopad Pan Hořák a jeho zvířátka 19. 11. 2018, 9:00  45 Kč  MŠ
O princezně Mlsalce 20. 11. 2018, 9:30  40 Kč  DKN
Prosinec Mikuláš 4.12.2018   MŠ
Urbánek divadlo 5.12.2018,8:30  55 Kč   MŠ
Filharmonie G.Mahlera  13.12.2018,9:00  40 Kč
 Besídka+vyrábění  13.12.2018,15:30  MŠ
Leden 
 Únor  Tělocvična 8. 2. 2019, 9:30  40 Kč  Sportovní klub
 Březen    Knihovna   28.3.2019,10:00 Městská knihovna
 Duben
 Květen  Africké putování 28. 5. 2018, 9:30  30 Kč  Zoo
 Červen   Tělocvična  7. 6. 2019, 9:30  40 Kč  Sportovní klub