Zvonečci

  „Zvoní, zvoní zvoneček, zacinká pár písničekPostavicka_1

   Pro kluky i pro holky, co chodějí do školky.“

 

 

  

 

 

 

 

 

DSCN3720

DSCN3718

DSCN3717

DSCN3716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelky:
Mgr. Kateřina Klimentová, Bc. Helena Nixová

Počet dětí: 26

Předškolní třída 5 – 7 let

Telefon do třídy: 567211615

Třídní vzdělávací plán

Vzdělávací obsah a konkrétní činnosti třídy jsou aktuálně plánovány a vychází z tematických bloků ŠVP.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které je naplňován konkrétní cíl. Tato činnost je zaměřena na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení, probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.

Tématické bloky ŠVP –  „Lístky Sedmikrásky“                                          

Jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dětí. Jejich časový rozsah se přizpůsobuje zájmům, situacím a potřebám dětí.

Akce třídy:

Název Datum, čas Cena Místo
Září
Říjen
 Listopad Tělocvična 7. 11. 2018, 9:30 40 Kč Sportovní klub
Zvířátka na dlani 15. 11. 2018, 9:30  30 Kč   Zoo
Pan Hořák a jeho zvířátka 19. 11.2018, 9:00  45 Kč
O princezně Mlsalce 20.11. 2018, 9:30  40 Kč DNK
Zdobení stromečku 29. 11. 2018 Masarykovo nám.
Prosinec  Mikuláš 4.12.2018
Urbánek divadlo  5.12.2018,9:30  55 Kč
Vystoupení 11.12.2018,10:00 Alzheimer centrum
Tělocvična 12. 12. 2018, 9:30 40 Kč Sportovní klub
Filharmonie G. Mahlera 13.12.2018, 9:00 40 Kč
Besídka+vyrábění 13.12.2018,16:00
Půjdem spolu do Betléma 19. 12. 2018,8:30  30 Kč  Galerie Vysočiny
Leden
Únor Tělocvična 6. 2. 2019, 9:30   40 Kč  Sportovní klub
Březen Tělocvična  13. 3. 2019, 9:30 40 Kč  Sportovní klub
  Knihovna  25.3.2019,10:00
Duben Tělocvična 3. 4. 2019, 9:30   40 Kč Sportovní klub
  Ptáčci zpěváčci 9. 4. 2019, 9:30  30 Kč  Zoo
Květen Tělocvična  15. 5. 2019, 9:30  40 Kč   Sportovní klub
 
Červen  Tělocvična  7. 6. 2019, 9:30  40 Kč  Sportovní klub