Prohlubování a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ.

Dne 23. 6. 2014 proběhla úvodní konference k novému projektu ve vzdělávání, který volně navazuje na grantový projekt MŠ Mozaika Jihlava ,,Mozaika nových inspirací pro pedagogy mateřské školy“. Pedagogové Mozaiky budou mít možnost se přihlásit do vzdělávacího programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je pořádán organizací EFEKT PLUS s. r. o. Vyučovat budou pedagogové z UPOL v Olomouci.

Struktura vzdělávacího programu:
1. Základy speciální pedagogiky.
2. Základy psychoterapie.
3. Pedagogicko-psychologické aspekty práce s dětmi v předškolním věku.
4. Komunikace a asertivita učitele v procesu předškolní výchovy.
5. Individuální zvláštnosti a individuální přístup, poruchy chování a poruchy komunikace.
6. Osobnost dítěte v předškolním věku.
7. Dílčí výchovy: výtvarná, hudební, jóga, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, prožitkové učení.
8. Příklady dobré praxe.

rozvoj_kompetenci