Prázdninový provoz

Ředitelka MŠ Mozaika po projednání se zřizovatelem omezuje provoz mateřské školy
v měsících červenci a srpnu 2017 takto:

3. 7. – 31.7. MŠ Březinova 113
                      MŠ Březinova 114
1. 8. – 25. 8.  MŠ U Dlouhé stěny
                   MŠ Dvořákova
28. 8. – 31. 8.  všechny MŠ v provozu

 

Děti, které byly v platném termínu přihlášeny k docházce do školy v době prázdninového provozu,
jsou umístěny takto:

Bližší informace pro umístění dítěte do MŠ v době hlavních prázdnin naleznete na jednotlivých pracovištích MŠ Mozaika, které děti navštěvují.

Do 9. 6. 2017 je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku a uhradit školné i stravné dle podkladů, které na pracovištích obdržíte.

Přihlášku na prázdninový provoz stáhnete zde: PŘIHLÁŠKA na PP 2017

Informace pro rodiče dětí pracoviště Seifertova 4a „JESLENKA“:
Uzavření provozu          od  1. 7. 2017 – 31. 7. 2017
Prázdninový provoz     od  1. 8. 2017 – 31. 8. 2017
Přihlášení dítěte do MŠ na měsíc srpen se vyřizuje u vedoucí učitelky O. Bőhmové, kde také obdržíte všechny potřebné podklady.