Zápis do MŠ Mozaika Jihlava

Zápis dětí na školní rok 2018/2019 se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2018.
Veškeré informace včetně nové žádosti o přijetí budou zveřejněny na webu nejdéle do 10. dubna 2018.