PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Ředitelka MŠ Mozaika po projednání se zřizovatelem omezuje provoz mateřské školy

v měsících červenci a srpnu 2018 takto:

                        2.7. – 31.7.   MŠ Březinova 113   
                                               MŠ Jarní 22a                                           
                                                  MŠ Březinova 114 – jen pro MŠ „Jeslenka“
                                                   děti 2 – 3 roky                        

                        1. 8. – 24.8.  MŠ Resslova
                                                MŠ Romana Havelky   

                      27. 8. – 31.8.  všechny MŠ v provozu

Umístění dítěte do MŠ v době hlavních prázdnin se vyřizuje na pracovišti MŠ Mozaika, které dítě navštěvuje –  do 8. června 2018.
Zde obdržíte přihlášku, podklady k zaplacení stravného, školného a všechny ostatní informace.
Na dny 27. 8. – 31. 8. je třeba děti také přihlásit.

Dítě bude zapsáno na prázdninový provoz až po odevzdání přihlášky na prázdninový provoz MŠ Mozaika a zaplacení školného a stravného.

Školné i stravné musí být zaplaceno do 8. června 2018.

 Stravné (záloha):
kategorie 3-6 let:        do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    320,- Kč
                                           nad 10 dnů v červenci                        640,- Kč
                                           nad 10 dnů v srpnu                             740,- Kč

kategorie 7-10 let:      do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    350,- KČ
                                          nad 10 dnů v červenci                        700,- Kč
                                          nad 10 dnů v srpnu                            810,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání (školné):
Pro přihlášené děti je úplata během omezeného provozu 550,- Kč za každý kalendářní měsíc (tzn. bez ohledu na to, kolik dní v měsíci dítě do MŠ chodí).
Pro nepřihlášené děti na prázdninový provoz 2018 se úplata snižuje na nulu.

 Odhlášení ze stravování: nejpozději 1 den předem v MŠ, kde je prázdninový provoz.
První den je možné si stravu vyzvednout. V případě neodhlášení ze stravování se stravné nevrací.  

Vyúčtování stravného: stravné bude vyúčtováno do konce měsíce září 2018.

Úplata za předškolní vzdělávání přihlášených dětí na  prázdninový provoz  se podle vnitřní směrnice MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114  NEVRACÍ !

 

V Jihlavě, dne 23. dubna 2018

Mgr. Jarmila Bučková
ředitelka MŠ Mozaika