PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Ředitelka MŠ Mozaika po projednání se zřizovatelem omezuje provoz mateřské školy

v měsících červenci a srpnu 2018 takto:


ROZMÍSTĚNÍ DĚTÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PODLE KONKRÉTNÍCH PRACOVIŠŤ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. – 31.7. MŠ Březinova 114 – jen pro MŠ „Jeslenka“ děti 2 – 3 roky   
27. 8. – 31.8.  všechny MŠ v provozu

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: VŽDY NA KONKRÉTNÍ ŠKOLE, KDE JE DÍTĚ UMÍSTĚNO:
MŠ Jarní: 567301949
MŠ Březinova 113: 567313485, 567313486
MŠ Resslova: 567210586
MŠ Romana Havelky: 567210272

 

Dítě bude zapsáno na prázdninový provoz až po odevzdání přihlášky na prázdninový provoz MŠ Mozaika a zaplacení školného a stravného.

Školné i stravné musí být zaplaceno do 8. června 2018.

 Stravné (záloha):
kategorie 3-6 let:        do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    320,- Kč
                                           nad 10 dnů v červenci                        640,- Kč
                                           nad 10 dnů v srpnu                             740,- Kč

kategorie 7-10 let:      do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    350,- KČ
                                          nad 10 dnů v červenci                        700,- Kč
                                          nad 10 dnů v srpnu                            810,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání (školné):
Pro přihlášené děti je úplata během omezeného provozu 550,- Kč za každý kalendářní měsíc (tzn. bez ohledu na to, kolik dní v měsíci dítě do MŠ chodí).
Pro nepřihlášené děti na prázdninový provoz 2018 se úplata snižuje na nulu.

 Odhlášení ze stravování: nejpozději 1 den předem v MŠ, kde je prázdninový provoz.
První den je možné si stravu vyzvednout. V případě neodhlášení ze stravování se stravné nevrací.  

Vyúčtování stravného: stravné bude vyúčtováno do konce měsíce září 2018.

Úplata za předškolní vzdělávání přihlášených dětí na  prázdninový provoz  se podle vnitřní směrnice MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114  NEVRACÍ !

 

V Jihlavě, dne 23. dubna 2018

Mgr. Jarmila Bučková
ředitelka MŠ Mozaika