PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MŠ MOZAIKA od školního roku 2019/2020

O přestupu na jiné pracoviště (školku) MŠ Mozaika Jihlava rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje škola vyvěšením na každém pracovišti školy a na www.msmozaikaji.cz .

Zákonný zástupce si vyplní žádost o přestup na jiné pracoviště MŠ Mozaika (ke stažení zde: Přestup žádost 19-20) a předá zástupkyni ředitelky na daném pracovišti. Rodiče dětí z pracoviště Seifertova 4a „Jeslenka“ si v žádosti uvedou ještě náhradní pracoviště, pro případ nedostatečné kapacity míst k přestupu na požadovaném pracovišti. Žádost o přestup je třeba odevzdat do stanoveného termínu!

Zástupkyně ředitelky odevzdá požadavky o přestup ředitelce školy.

Důvody přestupu:

  1. Při loňském zápisu bylo dítě přeřazeno do vzdáleného pracoviště MŠ Mozaika, než byla podána žádost (jiná lokalita)
  2. Ostatní důvody – dle kapacity pracoviště
 
Termín odevzdání žádosti o přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Mozaika od školního roku  2019/2020  je do 29. března 2019.

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 12. dubna 2019. Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí na příslušné pracoviště nepřesáhne 1/3 předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště. V případě většího počtu žádostí o přestup dětí z pracoviště Seifertova 4a „Jeslenka“ na některé pracoviště, může ředitelka umístit dítě na náhradní pracoviště. Rozhodující v posuzování bude věk dítěte (od nejstaršího k nejmladšímu).

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi, na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel!