PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019

Ředitelka MŠ Mozaika po projednání se zřizovatelem omezuje provoz mateřské školy
v měsících červenci a srpnu 2019 takto:

                        1.7. – 31.7.   MŠ Erbenova 37
                                              MŠ U Dl. stěny 50                                                                                                 

                       1. 8. – 23.8.  MŠ Mahenova 3
                                               MŠ Fibichova 20

                      26. 8. – 30. 8.  všechny MŠ v provozu

Pracoviště Seifertova 4a Jeslenka bude v červenci uzavřeno. V srpnu budou děti v provozu MŠ Fibichova, (plánované výkopové práce v areálu).

Umístění dítěte do MŠ v době hlavních prázdnin se vyřizuje na pracovišti MŠ Mozaika, které dítě navštěvuje –  do 7. června 2019.
Zde obdržíte přihlášku, podklady k zaplacení stravného, školného a všechny ostatní informace.

 

Rozdělení dětí na prázdninový provoz:

 

Na dny 26. 8. – 30. 8. je třeba děti také přihlásit.

Dítě bude zapsáno na prázdninový provoz až po odevzdání přihlášky na prázdninový provoz MŠ Mozaika a zaplacení školného a stravného.

Školné i stravné musí být zaplaceno do 7. června 2019.
Stravné (záloha):
kategorie 3-6 let:        do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    340,- Kč
                                         nad 10 dnů                                          750,- Kč

kategorie 7-10 let:      do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    370,- Kč
                                        nad 10 dnů v                                       820,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání (školné):
Pro přihlášené děti je úplata během omezeného provozu 550,- Kč za každý kalendářní měsíc (tzn. bez ohledu na to, kolik dní v měsíci dítě do MŠ chodí).
Pro nepřihlášené děti na prázdninový provoz 2019 se úplata snižuje na nulu.
Pro nepřihlášené děti na prázdninový provoz 2019 se úplata snižuje na nulu.

Odhlášení ze stravování: nejpozději 1 den předem v MŠ, kde je prázdninový provoz.
První den je možné si stravu vyzvednout. V případě neodhlášení ze stravování se stravné nevrací.  

Vyúčtování stravného: stravné bude vyúčtováno do konce měsíce září 2019.

Úplata za předškolní vzdělávání přihlášených dětí na  prázdninový provoz  se podle vnitřní směrnice MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114  NEVRACÍ !

V Jihlavě, dne 16. dubna 2019