Projekty

„Pojďte do školky“

V rámci projektu ,,Pojďte do školky“, který je pořádán ve spolupráci s organizací „Člověk v tísni“, navštívilo devět děti z předškolního klubu Klubíčko Oblastní charity Jihlava mateřskou školku Mahenova 3. Děti si společně prožily pohádkou “O pyšném netopýrovi“, kterou vedla p. učitelka Helena Kleinová. Učily se při ní prosociálnímu chování, rozvíjely fantazii a tvořivost. Tato akce podporuje multikulturní výchovu dětí.

IMG_4468  IMG_4473 

Konference k metodě Persona Dolls.

Respektovat rozmanitost, bránit se vyčleňování pomocí Persona Dolls© byl název odborné konference, která se uskutečnila dne 21. února 2014 v Berlíně.

Jihlavskou Mozaiku na ní reprezentovala Bc. Monika Nikodýmová. Cílem konference bylo předání vzájemných pedagogických zkušeností s metodou Persona Dolls mezi pedagogy předškolního a nižšího základního školního vzdělávání. Jak se ukázalo, ani vzájemná jazyková bariéra nebyla překážkou, protože připravené workshopy podnítily ke spolupráci všechny pedagogy.
Následující den byl samostatně zařazen program na téma Anticikanismus, který se zabýval situací Romů v Německu.

IMG_3662  IMG_3665