Aktuality

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Ředitelka MŠ Mozaika po projednání se zřizovatelem omezuje provoz mateřské školy

v měsících červenci a srpnu 2018 takto:


ROZMÍSTĚNÍ DĚTÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PODLE KONKRÉTNÍCH PRACOVIŠŤ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. – 31.7. MŠ Březinova 114 – jen pro MŠ „Jeslenka“ děti 2 – 3 roky   
27. 8. – 31.8.  všechny MŠ v provozu

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: VŽDY NA KONKRÉTNÍ ŠKOLE, KDE JE DÍTĚ UMÍSTĚNO:
MŠ Jarní: 567301949
MŠ Březinova 113: 567313485, 567313486
MŠ Resslova: 567210586
MŠ Romana Havelky: 567210272

 

Dítě bude zapsáno na prázdninový provoz až po odevzdání přihlášky na prázdninový provoz MŠ Mozaika a zaplacení školného a stravného.

Školné i stravné musí být zaplaceno do 8. června 2018.

 Stravné (záloha):
kategorie 3-6 let:        do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    320,- Kč
                                           nad 10 dnů v červenci                        640,- Kč
                                           nad 10 dnů v srpnu                             740,- Kč

kategorie 7-10 let:      do 10 – ti dnů v jednotlivém měsíci    350,- KČ
                                          nad 10 dnů v červenci                        700,- Kč
                                          nad 10 dnů v srpnu                            810,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání (školné):
Pro přihlášené děti je úplata během omezeného provozu 550,- Kč za každý kalendářní měsíc (tzn. bez ohledu na to, kolik dní v měsíci dítě do MŠ chodí).
Pro nepřihlášené děti na prázdninový provoz 2018 se úplata snižuje na nulu.

 Odhlášení ze stravování: nejpozději 1 den předem v MŠ, kde je prázdninový provoz.
První den je možné si stravu vyzvednout. V případě neodhlášení ze stravování se stravné nevrací.  

Vyúčtování stravného: stravné bude vyúčtováno do konce měsíce září 2018.

Úplata za předškolní vzdělávání přihlášených dětí na  prázdninový provoz  se podle vnitřní směrnice MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114  NEVRACÍ !

 

V Jihlavě, dne 23. dubna 2018

Mgr. Jarmila Bučková
ředitelka MŠ Mozaika

 

MŠ Mozaika Jihlava hledá kuchařku

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
přijme na odloučené pracoviště Mateřská škola Resslova 44
pracovníka na pozici – kuchař/kuchařka s nástupem od 1. 9. 2018
(pracovní úvazek 8 hodin denně).

Bližší informace podáme na tel. čísle 567 313 537 – MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114

Zápis do MŠ Mozaika Jihlava

ZÁPIS DĚTÍ

                                                                              školní rok 2018/2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: Výsledky zápis 18 www souhrn

Den s knihovnou

MŠ Mozaika Jihlava spolupracuje s Městskou knihovnou v Jihlavě.
Dne 14. 3. 2018 se uskutečnil projekt „Den s knihovnou“, který zahrnoval několik aktivit:

 1. Dopoledne bylo předáno ocenění pro NEJ čtenáře 2018– nejlepší čtenářskou třídou se stala MŠ Fibichova.
 2. Na všech pracovištích MŠ Mozaiky probíhal „Den s poezií a prózou Jiřího Žáčka“. Děti si hrály na knihovnu, prohlížely si knihy, ilustrace, zpívaly písně s texty J. Žáčka, kreslily obrázky k textům pana spisovatele, skládaly obrázkové kostky, související s textem, učily se nové básničky, hrály pohybové hry, divadlo, vyzkoušely si profesi spisovatele a také se něco málo dozvěděly o p. Žáčkovi.
 3. V odpoledních hodinách proběhla na MŠ Mahenova beseda pro rodiče a prarodiče – pod názvem „S knížkou kamarádím už od mateřské školky“. V první části setkání proběhla ukázka programu dětského oddělení knihovny pro děti  z MŠ „Umíme se slušně chovat“ do které byly zapojeny děti z MŠ Mahenova. Druhá část byla věnována přednášce pro rodiče a prarodiče, kdy paní Ludmila Hronová, pohovořila o důležitosti a nezastupitelnosti čtení knih dětem předškolního věku vzhledem k jejich dalšímu rozvoji. Informovala účastníky o historii městské knihovny a o spolupráci s mateřskými školami. Rodiče měli možnost si prohlédnout doporučené knihy a časopisy vhodné pro předškolní věk a byli seznámeni s nabídkou služeb dětského oddělení pro děti a rodiče.

Pozvánka na výstavu k výročí založení MŠ Mozaika Jihlava

Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení za rok 2017 budou vydávat zástupkyně ředitelky v jednotlivých školkách.

Výskyt parotitidy (příušnic) – informace KHS Jihlava

Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení:
Prevence onemocnění (příušnice)
     1. dodržovat správnou životosprávu:

  • pestrá strava se zvýšeným přísunem přirozených vitamínů
  • otužování
  • přiměřená fyzická aktivita (procházky na čerstvém vzduchu)
  • časté větrání a nepřetápění místnosti, kde pobýváte
  • kvalitní a dostatečný spánek
 1. vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi
 2. nechodit na místa s velkou koncentrací lidí
 3. mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou nebo používat
 4. desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
 5. při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa, použitý kapesník vyhodit
 6. nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči (sníží se riziko přenosu viru rukama z kontaminovaných předmětů)
 7. nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod
 8. vyhnout se podávání rukou, objímání a líbání
 9. posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitamínů, probiotik a enzymů
 10. při prvních příznacích onemocnění vyhledat okamžitě lékaře a dodržovat veškerá léčebná i karanténní opatření (minimálně 9 dní od prvních příznaků izolace)

prosinec 2017

Radka Štěpánková
vedoucí oddělení protiepidemického v Jihlavě KHS kraje Vysočina
Tolstého 1914/15
586 01 Jihlava
Telefon: 567 564 556
E-mail: radka.stepankova@khsjih.cz
www.khsjih.cz

MŠ U Dlouhé stěny – návrat do budovy po požáru

Oprava po zářijovém požáru je zkolaudovaná a  po vánočních prázdninách se všechny děti mohou vrátit do svých tříd.
Děkujeme všem rodičům za trpělivost a vstřícnost, ředitelům ze základní školy TGM a Kollárova za poskytnutí prostor a umožnění stravování našich dětí, stavební firmě za rychlou a kvalitní opravu.
Děkujeme všem pedagogům i provozním zaměstnancům za práci ve stížených podmínkách a pomoc při úklidu a stěhování .
Poděkování patří i zřizovateli za poskytnutí finančních prostředků a organizaci oprav. (JB)

Kontrolní den MŠ U Dlouhé stěny –  26.10. 2017

Pozvánka pro rodiče MŠ U Dlouhé stěny

Vážení rodiče,
vedení města, zástupci zřizovatele a vedení školy  vás  zvou na informační schůzku k aktuální situaci v MŠ U Dlouhé stěny.
Pokud máte zájem, budeme rádi, když přijmete naše pozvání na úterý 10.10.2017 v 16.00 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva města Jihlavy (vstup z Masarykova náměstí).

Program:
Stanovisko KHS a HZS
Informace o průběhu stavby
Vzdělávání v náhradních prostorách
Organizační informace

Mgr. Jarmila Bučková
ředitelka školy