Aktuality

V MŠ Dvořákova děti krmí žížaly.

Dne 11. 3. 2016 se uskutečnilo v MŠ Dvořákova Jihlava slavnostní zahájení kompostování pomocí VERMIKOMPOSTÉRU.

Miroslava Paclová, jako zástupce výrobce kompostéru, jímž je Plastia s.r.o., Nové Veselí, předvedla dětem i zaměstnancům správný postup při kompostování. Děti s její pomocí vytvořily žížalám hnízdečko a vybraly pro ně správné zbytky potravin, ze kterých žížaly vyrobí půdu pro květiny a do zahrádky. Než je společně vložili do ,,žížalího domečku“ měly děti ještě možnost porovnat, jaký je rozdíl mezi žížalou ze zahrádky a kalifornskou žížalou. Tento projekt je zatím ojedinělý a jeho přínosem bude obohacení dětí v oblasti EVVO.

IMG_8654  IMG_8632  IMG_8620  IMG_8608 

Bruslení pro rodiče s dětmi

brusl.3Dne 25. 2. 2016 zajistila MŠ Březinova 113 bruslení pro rodiče a jejich děti na volné ploše malé haly zimního stadionu. Byla zde výborná, otevřená atmosféra, která podpořila vzájemné vztahy mezi rodinami a školkou. Bruslení se zúčastnilo celkem 83 platících osob včetně všech učitelek. Akce se vydařila a všem se moc líbila. brusl2

Školka hrou – Metodické centrum v MŠ Březinova 114, Sedmikráska

skhDne 17. 2. 2016 bylo slavnostně otevřeno Metodické centrum pro předškolní vzdělávání v rámci projektu Školka hrou, kterého se účastnily vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť i veřejnost.

,,…V MŠ Sedmikráska v Březinově ulici proto vzniklo Metodické centrum pro předškolní vzdělávání, v němž budou pedagogové z dalších mateřinek představovat trendy moderního předškolního vzdělávání a školit další učitele. Těchto Metodických center je v České republice celkem jedenáct. To jihlavské 
je jediné v Kraji Vysočina. „Hlavní myšlenka metodických center je potkávání se 
a předávání si zkušeností. Otevření se ostatním, abychom mohli společně zkoušet cesty nových možností. Toto centrum je i v Praze, ale školení tam jsou vždy zcela obsazena, proto je dobré, že vzniklo další centrum tady na Vysočině,“ dodala Vondráková.

Všechny mateřské školy Mozaiky dnes disponují počítači a interaktivními tabulemi. Školky ale při práci s moderními technologiemi využívají různou metodiku výuky…“

Celý článek naleznete zde: http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/interaktivni-tabule-je-dobrym-doplnkem-vyuky-predskolaku-20160218.html

Zdroj: http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/interaktivni-tabule-je-dobrym-doplnkem-vyuky-predskolaku-20160218.html

Video ze slavnostního zahájení, kde je možné shlédnout i práci pedagogů s dětmi, můžete vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=5VpheyrYSp0

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

PODPORA_POLYTECHNICKE_VYCHOVY

Mateřská škola Mozaika získala dotaci na podporu polytechnické výchovy. Akce je podpořena Krajem Vysočina, MŠMT a následujícími partnery:

  • PRETOL HB s.r.o.
  • Wikov Sázavan s.r.o.
  • Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
  • FRAENKISCHE CZ s.r.o.
  • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
  • PSJ, a.s.

Projekt zlepšil vybavení tříd MŠ o multifunkční konstruktivní stavebnici Poly 25 a dřevěné stavebnice Walachia, které umožňují rozvoj technických dovedností, manuální zručnost a představivost dětí. Stavebnice umožňují opakovaně vytvářet různé prostorové trojrozměrné sestavy. Součástí projektu byl i školící kurz pro pedagogy, s názvem „Technika v pohybu“. Kurzu se účastnili pedagogové z MŠ Sedmikráska a MŠ Duběnka. Získali tak metodické kompetence práce s konstruktivní stavebnicí.

Stavebnice jsou umístěné na MŠ Březinova 114, MŠ Antonínův Důl, MŠ Romana Havelky a MŠ Dvořákova.

DSCN1648  DSCN1658  DSCN1763  DSCN1764 
FOTO polytechn. hra VARIO (2)  FOTO polytechn. hra VARIO     

English for family

MŠ Fibichova se zapojila do projektu Soukromé vyšší odborné školy sociální s názvem Enlish for family.
Projekt je zaměřen na seznamováni dětí s anglickým jazykem hravou formou a následně nabízí možnost opakování společně s rodiči.

Výuková videa je možné shlédnout na těchto odkazech:

Předmatematická gramotnost dětí

V rámci vzdělávání a přípravy dětí před vstupem do školy se pedagogové v MŠ Mozaika Jihlava věnují cílenému rozvoji gramotností dětí.

Kvalitní informace pedagogové čerpali 29. 9. 2015 prostřednictvím kurzu NIDV – Manipulativní hry – vhodný nástroj přípravy na školní matematiku v MŠ.Lektorka, PhDr. Michaela Kaslová, měla možnost pracovat s dětmi z MŠ Erbenova. Děti velmi dobře reagovaly na úkoly z oblasti předmatematických představ, což svědčilo o jejich schopnostech a již započaté předmatematické gramotnosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Dále se 6 pedagogů vzdělávalo v metodě profesora Hejného. Zúčastnili se dne 26. 9. 2015 celostátní konference s workshopy „Setkávání s Hejného metodou“ ve Žďáru nad Sázavou.

Principem metody je příprava prostředí, ve kterém dítě objevuje matematiku samo a s radostí. Metoda vede děti k odpovědnosti
a podporuje jejich samostatné uvažování. Děti přichází na řešení úloh samy a mají tak možnost zažívat radost z vlastního úspěchu. Prostřednictvím objevování rozvíjí vlastní myšlení, učí se argumentovat a spolupracovat.

Dietní stravování

Pracoviště školy Březinova 113  „Duběnka“ bude od 1. září 2015 zajišťovat  dietní stravování pro děti, které mají dietu
s omezením lepku.  Stravování bude pro děti, které nyní  dochází do Duběnky a mají dietní stravování potvrzeno lékařem.
Stravu nelze vyvážet na ostatní pracoviště školy.
Další informace poskytne vedoucí školní jídelny H. Šmídová, tel.  567333013.