Aktuality

Metodické centrum Školka hrou

 

METODICKÉ CENTRUM V MŠ BŘEZINOVA 114, SEDMIKRÁSKA:

MC-banner

Semináře Školka hrou – MŠ Mozaika Jihlava

 • Září – 29.9.2016 – MŠ Erbenova 37 Jihlava
 • Říjen – 13.10.2016 – MŠ Sedmikráska, Březinova 114 Jihlava
 • Listopad – 30.11.2016 – MŠ Romana Havelky 25 Jihlava
 • Prosinec  – 16.12.2016 – MŠ Erbenova 37 Jihlava
 • Leden – 19.1.2017 – MŠ Sedmikráska, Březinova 114 Jihlava
 • Únor  – 2.2.2017 – MŠ Romana Havelky 25 Jihlava
 • Březen  – 16.3.2017 – MŠ Erbenova 37 Jihlava
 • Duben – 13.4.2017 – MŠ Sedmikráska, Březinova 114 Jihlava
 • Květen – 4.5.2017 – MŠ Romana Havelky 25 Jihlava
 • Červen – 8.6.2017 – MŠ  Erbenova 37 Jihlava
 • Říjen – 3.10. 2017 – MŠ Sedmikráska od 14,00 do 17,00 hod
 • Prosinec – 14.12. 2017 –  MŠ Romana Havelky od 14,00 hod

Semináře se uskuteční vždy na daném pracovišti od 14,00 do 17,00 hodin.
Na seminář je nutné se přihlásit přes stránky EDULABU!

Třídíme odpady

bioodpadMateřská škola Mozaika Jihlava dlouhodobě třídí odpady na svých školách, k čemuž jsou vedeny také děti a rodiče.
Od roku 2016 se zapojila do nového ,,Programu zodpovědného nakládání s odpady“.
Na všechna pracoviště Mozaiky byly navezeny nádoby na bioodpad, které pomohou snížit množství směsného odpadu a následně pak zajistit tříděním bioodpadu dále využitelnou kompostovatelnou hmotu. Děti mají možnost získat pro svůj život praktické dovednosti v oblasti EVVO.

 

V MŠ Dvořákova děti krmí žížaly.

Dne 11. 3. 2016 se uskutečnilo v MŠ Dvořákova Jihlava slavnostní zahájení kompostování pomocí VERMIKOMPOSTÉRU.

Miroslava Paclová, jako zástupce výrobce kompostéru, jímž je Plastia s.r.o., Nové Veselí, předvedla dětem i zaměstnancům správný postup při kompostování. Děti s její pomocí vytvořily žížalám hnízdečko a vybraly pro ně správné zbytky potravin, ze kterých žížaly vyrobí půdu pro květiny a do zahrádky. Než je společně vložili do ,,žížalího domečku“ měly děti ještě možnost porovnat, jaký je rozdíl mezi žížalou ze zahrádky a kalifornskou žížalou. Tento projekt je zatím ojedinělý a jeho přínosem bude obohacení dětí v oblasti EVVO.

IMG_8654  IMG_8632  IMG_8620  IMG_8608 

Bruslení pro rodiče s dětmi

brusl.3Dne 25. 2. 2016 zajistila MŠ Březinova 113 bruslení pro rodiče a jejich děti na volné ploše malé haly zimního stadionu. Byla zde výborná, otevřená atmosféra, která podpořila vzájemné vztahy mezi rodinami a školkou. Bruslení se zúčastnilo celkem 83 platících osob včetně všech učitelek. Akce se vydařila a všem se moc líbila. brusl2

Školka hrou – Metodické centrum v MŠ Březinova 114, Sedmikráska

skhDne 17. 2. 2016 bylo slavnostně otevřeno Metodické centrum pro předškolní vzdělávání v rámci projektu Školka hrou, kterého se účastnily vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť i veřejnost.

,,…V MŠ Sedmikráska v Březinově ulici proto vzniklo Metodické centrum pro předškolní vzdělávání, v němž budou pedagogové z dalších mateřinek představovat trendy moderního předškolního vzdělávání a školit další učitele. Těchto Metodických center je v České republice celkem jedenáct. To jihlavské 
je jediné v Kraji Vysočina. „Hlavní myšlenka metodických center je potkávání se 
a předávání si zkušeností. Otevření se ostatním, abychom mohli společně zkoušet cesty nových možností. Toto centrum je i v Praze, ale školení tam jsou vždy zcela obsazena, proto je dobré, že vzniklo další centrum tady na Vysočině,“ dodala Vondráková.

Všechny mateřské školy Mozaiky dnes disponují počítači a interaktivními tabulemi. Školky ale při práci s moderními technologiemi využívají různou metodiku výuky…“

Celý článek naleznete zde: http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/interaktivni-tabule-je-dobrym-doplnkem-vyuky-predskolaku-20160218.html

Zdroj: http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/interaktivni-tabule-je-dobrym-doplnkem-vyuky-predskolaku-20160218.html

Video ze slavnostního zahájení, kde je možné shlédnout i práci pedagogů s dětmi, můžete vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=5VpheyrYSp0

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

PODPORA_POLYTECHNICKE_VYCHOVY

Mateřská škola Mozaika získala dotaci na podporu polytechnické výchovy. Akce je podpořena Krajem Vysočina, MŠMT a následujícími partnery:

 • PRETOL HB s.r.o.
 • Wikov Sázavan s.r.o.
 • Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
 • FRAENKISCHE CZ s.r.o.
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
 • PSJ, a.s.

Projekt zlepšil vybavení tříd MŠ o multifunkční konstruktivní stavebnici Poly 25 a dřevěné stavebnice Walachia, které umožňují rozvoj technických dovedností, manuální zručnost a představivost dětí. Stavebnice umožňují opakovaně vytvářet různé prostorové trojrozměrné sestavy. Součástí projektu byl i školící kurz pro pedagogy, s názvem „Technika v pohybu“. Kurzu se účastnili pedagogové z MŠ Sedmikráska a MŠ Duběnka. Získali tak metodické kompetence práce s konstruktivní stavebnicí.

Stavebnice jsou umístěné na MŠ Březinova 114, MŠ Antonínův Důl, MŠ Romana Havelky a MŠ Dvořákova.

DSCN1648  DSCN1658  DSCN1763  DSCN1764 
FOTO polytechn. hra VARIO (2)  FOTO polytechn. hra VARIO     

English for family

MŠ Fibichova se zapojila do projektu Soukromé vyšší odborné školy sociální s názvem Enlish for family.
Projekt je zaměřen na seznamováni dětí s anglickým jazykem hravou formou a následně nabízí možnost opakování společně s rodiči.

Výuková videa je možné shlédnout na těchto odkazech:

Předmatematická gramotnost dětí

V rámci vzdělávání a přípravy dětí před vstupem do školy se pedagogové v MŠ Mozaika Jihlava věnují cílenému rozvoji gramotností dětí.

Kvalitní informace pedagogové čerpali 29. 9. 2015 prostřednictvím kurzu NIDV – Manipulativní hry – vhodný nástroj přípravy na školní matematiku v MŠ.Lektorka, PhDr. Michaela Kaslová, měla možnost pracovat s dětmi z MŠ Erbenova. Děti velmi dobře reagovaly na úkoly z oblasti předmatematických představ, což svědčilo o jejich schopnostech a již započaté předmatematické gramotnosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Dále se 6 pedagogů vzdělávalo v metodě profesora Hejného. Zúčastnili se dne 26. 9. 2015 celostátní konference s workshopy „Setkávání s Hejného metodou“ ve Žďáru nad Sázavou.

Principem metody je příprava prostředí, ve kterém dítě objevuje matematiku samo a s radostí. Metoda vede děti k odpovědnosti
a podporuje jejich samostatné uvažování. Děti přichází na řešení úloh samy a mají tak možnost zažívat radost z vlastního úspěchu. Prostřednictvím objevování rozvíjí vlastní myšlení, učí se argumentovat a spolupracovat.

Dietní stravování

Pracoviště školy Březinova 113  „Duběnka“ bude od 1. září 2015 zajišťovat  dietní stravování pro děti, které mají dietu
s omezením lepku.  Stravování bude pro děti, které nyní  dochází do Duběnky a mají dietní stravování potvrzeno lékařem.
Stravu nelze vyvážet na ostatní pracoviště školy.
Další informace poskytne vedoucí školní jídelny H. Šmídová, tel.  567333013.