Aktuality

English for family

MŠ Fibichova se zapojila do projektu Soukromé vyšší odborné školy sociální s názvem Enlish for family.
Projekt je zaměřen na seznamováni dětí s anglickým jazykem hravou formou a následně nabízí možnost opakování společně s rodiči.

Výuková videa je možné shlédnout na těchto odkazech:

Předmatematická gramotnost dětí

V rámci vzdělávání a přípravy dětí před vstupem do školy se pedagogové v MŠ Mozaika Jihlava věnují cílenému rozvoji gramotností dětí.

Kvalitní informace pedagogové čerpali 29. 9. 2015 prostřednictvím kurzu NIDV – Manipulativní hry – vhodný nástroj přípravy na školní matematiku v MŠ.Lektorka, PhDr. Michaela Kaslová, měla možnost pracovat s dětmi z MŠ Erbenova. Děti velmi dobře reagovaly na úkoly z oblasti předmatematických představ, což svědčilo o jejich schopnostech a již započaté předmatematické gramotnosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Dále se 6 pedagogů vzdělávalo v metodě profesora Hejného. Zúčastnili se dne 26. 9. 2015 celostátní konference s workshopy „Setkávání s Hejného metodou“ ve Žďáru nad Sázavou.

Principem metody je příprava prostředí, ve kterém dítě objevuje matematiku samo a s radostí. Metoda vede děti k odpovědnosti
a podporuje jejich samostatné uvažování. Děti přichází na řešení úloh samy a mají tak možnost zažívat radost z vlastního úspěchu. Prostřednictvím objevování rozvíjí vlastní myšlení, učí se argumentovat a spolupracovat.

Dietní stravování

Pracoviště školy Březinova 113  „Duběnka“ bude od 1. září 2015 zajišťovat  dietní stravování pro děti, které mají dietu
s omezením lepku.  Stravování bude pro děti, které nyní  dochází do Duběnky a mají dietní stravování potvrzeno lékařem.
Stravu nelze vyvážet na ostatní pracoviště školy.
Další informace poskytne vedoucí školní jídelny H. Šmídová, tel.  567333013.