• Třídní učitelky:Luma_128
    Helena Kleinová
    Lenka Tesařová

 

Ve Žluté třídě se snažíme o to, aby se děti cítily dobře, proto mohou oslovovat učitelky a paní školnici jménem. Ve třídě se zaměřujeme na výtvarné a hudební činností, mají také možnost hrát v předškolním věku na flétnu. V rámci zvyšování fyzické zdatnosti chodíme bruslit a rádi jezdíme na tematické  výlety. Ve třídě působí asistentka logopeda, která pracuje s dětmi s vadami v řeči a spolupracuje s logopedem.

Snažíme se o rozvoj prosociálního chování, schopnost kooperace a kamarádských vztahů a to i za pomoci pravidel třídy

Pravidla pro Žluťásky:

Pomáháme si (pravidlo tří)
Jsme na sebe hodní
Zůstaneme na zemi
Každou loužičku si zvládnu utřít sám
Letadla létají, děti chodí ve třídě pomalu
Když u jídla nemohu, tak se domluvím