• Luma-green-128Třídní učitelky:
    Jana Kubů
    Ivana Marušová

 

V zelené třídě nás děti oslovují jménem. Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí a vedeme je k samostatnosti, rozvíjení prosocionálního cítění, vzájemného respektu a podpoře maximálního rozvoje klíčových kompetencí dětí.

V průběhu roku poznáváme lidové tradice a zvyky  formou písní, říkadel a tanečních her pro děti, které v nich probouzejí radost z rytmu a pohybu. Pořádáme celodenní  výlety a 1x měsíčně tematické výpravy do přírody za poznáním. Zdraví a fyzickou zdatnost dětí podporujeme každodenním cvičením, aktivitami při pobytu venku a bruslením. Rádi navštěvujeme různé kulturní akce a využíváme permanentku do ZOO a programy ZOO Pod Povrchem. Snažíme se o radostnou a klidnou atmosféru ve třídě a naší prioritou je šťastné a spokojené dítě, které se do školky těší.

Ve třídě pracuje logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem