Třídní učitelky:Luma-blue-128
Denisa Blažková, DiS.

Bc. Renáta Blažková

 

Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí, snažíme se rozvíjet samostatnost, odpovědnost, schopnost spolupracovat, prosociální cítění, komunikativnost, podněcujeme děti k vlastní aktivitě a vedeme je k řešení problémů a vzájemně se respektujeme. Děti nás mohou oslovovat jménem. Vytváříme si společně s dětmi jasná pravidla, která dodržujeme a snažíme se o jejich přenos do života i mimo školu. Dáváme dětem dostatek času na dokončení činností, mladší děti se nemusí účastnit všech činností a mohou zůstat v roli pozorovatele.

Pobyt venku trávíme většinou mimo areál školky, 1 x týdně máme pobyt venku prodloužený na delší výpravy. Jednou týdně si děti osvojují základy hry na zobcovou flétnu a chodí bruslit. V sezóně se věnujeme pěstitelským pracím na záhonu na školní zahradě i ve skleníčku ve třídě.

Ve třídě pracuje logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem

Naší prioritou je, aby se děti do školky těšily, přicházely s úsměvem a odcházely spokojené a s novými prožitky a znalostmi.