• Třídní učitelky:Luma-blue-128
    Petra Ryšavá
    Denisa Blažková DiS.

 

Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí, snažíme se rozvíjet jejich prosociální cítění, vzájemně se respektujeme.

Pořádáme třídenní školu v přírodě (Čeřínek) a většinu času trávíme mimo areál MŠ (výpravy do přírody, společenské akce). V rámci vzdělávání se seznamujeme se základy anglického jazyka a hrou na zobcovou flétnu, zařazujeme sezónní činnosti (pečení, zavařování, pěstování rostlin). Podporujeme své zdraví návštěvami sauny, bruslením a za hezkého počasí také ,,bosováním“ v areálu MŠ.

Naší prioritou je, aby se děti do školky těšily, přicházely s úsměvem a odcházely spokojené a s novými prožitky.