• Luma-red-128Třídní učitelky:
    Bc. Hana Emmerová
    Markéta Mlejnková

Učíme se ekologickému chování i kladnému vztahu k živé i neživé přírodě díky výpravám do přírody, které probíhají pravidelně 1x týdně. Podporujeme své zdraví také návštěvami sauny a  bruslením Ve třídě pracuje logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem. Snažíme se, aby se děti na čas strávený ve školce těšily.