• Luma-red-128Třídní učitelky:
    Bc. Hana Emmerová
    Markéta Mlejnková

Učíme se ekologickému chování i kladnému vztahu k živé i neživé přírodě díky výpravám do přírody, které probíhají pravidelně 1x týdně, třídíme odpad a seznamujeme se se zvířaty a zodpovědností člověka za ně např. chovem oblovek afrických ve třídě a návštěvám canisterapeutického týmu. Díky absolvovanému kurzu logopedické prevence s dětmi pracujeme na správném vývoji jejich řeči. Máme vlastní pravidla, která nám usnadňují přechod z rodiny do kolektivu, podporujeme kamarádské vztahy, spolupráci a prosociálnost. Seznamujeme děti se zdravým životním stylem, navštěvujeme solnou 1x týdně pořádáme delší vycházky  do přírody, chodíme pravidelně bruslit. Snažíme se, aby se děti na čas strávený ve školce těšily.