• Třídní učitelkykosticky
    Bc. Helena Jarošová – vedoucí učitelka MŠ
    Alena Vilímková

 

Chceme, aby se děti ve školce cítily jako doma. Vedeme je k rozvíjení prosociálního chování, ochotě spolupracovat, radovat se z úspěchů vlastních, ale i kamarádů. Při pravidelných výpravách (1 x týdně) zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí a poznáváme přírodu a naše město. Pravidelně chodíme bruslit a využíváme permanentku do ZOO. Ve třídě pracuje logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami řeči a spolupracuje s logopedem.

kosticky2kosticky1

Děti potřebují volnost a svobodu, ta však musí být vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat určitý řád. Proto se děti podílí na vytváření „Pravidel třídy“. Tím, že si je spoluvytváří, nejsou pro ně tolik omezující. Některá pravidla vznikají spontánně na základě určité konkrétní situace. Pravidla třídy , napsané a doplněné obrázky dětí , visí na nástěnce a všechny děti je „podepsaly“ otiskem prstu, některé i napsáním svého jména.

Naše pravidla:

Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka
Oslovujeme se jménem
Hračky uklízíme na své místo
Mezi stolečky je běhání nebezpečné, na běhání máme volný prostor třídy a zahradu
Umíme se domluvit bez křiku
Co nemám rád, nedělám ostatním
3 x a dost
O jídle nemluvíme ošklivě

Pravidlo pro předškoláky pro dobu odpoledního odpočinku

Mohu být vidět, ale ne slyšet