lg_zebra

  • Třídní učitelky:
    Jana Kubů
    Naděžda Paulová

 

Rozvíjíme prosociální chování dětí – moje chování přináší užitek mně samému i ostatním, pomáhám a nečekám na odměnu, poznávám emoce své i druhých. Při vzdělávání dětí využíváme prvky tvořivé dramatiky a zejména prožitkové učení. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení do DIODU, využíváme permanentku do ZOO.

Ve třídě působí logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami  řeči a spolupracuje s  logopedem.