lg_zebra

  • Třídní učitelky:
    Tereza Krbicová
    Naděžda Paulová

 

Rozvíjíme prosociální chování dětí – moje chování přináší užitek mně samému i ostatním pomáhám a nečekám odměnu, poznávám emoce své i druhých. Při vzdělávání  dbáme na individuální potřeby, znalosti a věk dětí. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení – DIOD a knihovnu. Často chodíme do přírody, využíváme permanentku do ZOO a dle zájmu rodičů bruslíme.  Ve třídě působí logopedická preventistka, která pracuje s dětmi s vadami  řeči a  komunikace, a spolupracuje s logopedkami SPC Březejc.