ZOO – průběžně využíváme permanentku do ZOO – všechny třídy kromě Žluté třídy

pondělí 4.6.2018 v 15.30 – schůzka rodičů nově přijatých dětí

čtvrtek 7.6.2018          Sportovní dopoledne na Stoupách – všechny třídy

11.6. – 15.6.2018           škola v přírodě – přihlášení předškoláci

úterý 19.6.2018           „Den školky“ – společné odpoledne rodičů a dětí na školní zahradě, loučení s  předškoláky

čtvrtek 21.6.2018 v 15.30 – beseda pro rodiče s dětským psychologem Zdeňkem Martínkem


Žlutá třída

úterý 12.6. 2018           polodenní výlet do Ráje       

Zelená třída

 

                                      výstava hraček – Brána Matky Boží

Modrá třída  

každý čtvrtek              výpravy do přírody mimo Jihlavu

pátek 8.6.2018           vzdělávací pořad v ZOO – „Africké putování“

čtvrtek 21.6.2018       celodenní výlet do Polné

 

Červená třída

každá středa              výpravy do přírody mimo Jihlavu

středa 13.6. 2018       návštěva útulku pro opuštěná zvířata   

třída Kostičky

každý pátek              výpravy do přírody mimo Jihlavu

8.6. – 7.6.2018          „Noc ve Vysoké“ – pouze předškoláci

čtvrtek 21.6. 2018     vzdělávací program v OGV Jihlava – pouze předškoláci

třída Proužky

každá středa                hra na flétnu – přihlášené děti

 

úterý 5.6.2018            celodenní výlet na Čeřínek

pondělí 18.6.2018      vzdělávací pořad v ZOO – „Africké putování“