Plán kulturních a společných akcí pro školní rok 2018/2019:

Září –      adaptační období

 

– pravidelně po individ. domluvě, budou vedeny konzultace s logopedem pro rodiče dětí ze speciální třídy i dětí z běžné třídy

 

Říjen

–             16. 10.  … 9.00 a 9.30 hod (po třídách) – Policie ČR v MŠ – prevence – akce bude přeložena

–             18. 10.  … Metoda Persona Dolls pro přihlášené starší děti

–             25. 10.  … Popletené pohádky – Knihovna – Vrabčáci – 10.00 hod

–             31. 10.  … Vrabčáci do Klubíku – setkání se seniory – 10.00 hod

 

Listopad

–             5., 12., 19., 26. 11.    … Solná jeskyně – Vrabčáci (dvě skupiny: 9.30-10.00, 10.00-10.30), 30,- Kč

–             9. 11.  … Metoda Persona Dolls pro přihlášené starší děti

–             13. 11.  … 10.00 hod Toulky jihlavskou minulostí, 20,- Kč – Vrab.

–             14. 11.  … 10.00 hod Toulky jihlavskou minulostí, 20,- Kč – Not.

–             16. 11.  … 10.00 hod Pohádka v MŠ – ,,Jak se budí skřítkové“ – 40,- Kč

–             21. 11.  … cvičení v tělocvičně – všechny děti

–             27. 11.  … Metoda Persona Dolls pro přihlášené starší děti

–             29. 11.  … zdobení stromečku na náměstí – část dětí

 

Prosinec

–             5.12.    … VÝLET – Peklo Čertovina

–             10. 12.  … Hvězdička betlémská – 10.10 hod, 70,- Kč – v Divadle Na Kopečku

–             10. 12.  … ADVENTNÍ ZVONĚNÍ – akce pro rodiče s dětmi 15.30 hodin

–             12. 12.  … cvičení v tělocvičně – všechny děti

 

Leden

–             4. 1.  … Metoda Persona Dolls pro přihlášené starší děti

–             8., 15., 22., 29. 1.    … Solná jeskyně – Vrabčáci (dvě skupiny: 9.30-10.00, 10.00-10.30), 30,- Kč

–           9. 1. … Oblastní galerie Vysočiny; program pro děti 20,- Kč – Vrabčáci

–           10. 1. … Oblastní galerie Vysočiny; program pro děti 20,- Kč – Notičky

–           10., 17., 24. 1. … plavání – přihlášené děti

–             23. 1.  … cvičení v tělocvičně – všechny děti

–             28. 1.  … Metoda Persona Dolls pro přihlášené starší děti

 

Únor

–             6. 2.  … pan Hořák se zvířátky – 9.30 hod; 45,- Kč

–           7., 14., 21., 28. 2. … plavání – přihlášené děti

–             12. 2.  … screening zraku v MŠ pro přihlášené děti

–             19. 2.  … KARNEVAL v MŠ

–             20. 2.  … cvičení v tělocvičně – všechny děti

–             26. 2.  … Metoda Persona Dolls pro přihlášené starší děti

 

Březen

–             12., 19., 26. 3.    … Solná jeskyně – Notičky (dvě skupiny: 9.30-10.00, 10.00-10.30), 30,- Kč

–            14.,  28. 3. … plavání – přihlášené děti

–             20. 3.  … cvičení v tělocvičně – všechny děti

–             26. 3.  … 15.00 hod – schůzka pro rodiče předškoláků – školní zralost, zástupkyně se ZŠ

 

Duben

–             3. 4.  … od 8.45 návštěva výuky v ZŠ – předškolní děti

–             5. 4.  … 10.15 hod Kouzelný vlak – pořad s M. Řezníčkem; 50,- Kč

–             9. 4.  … SPC v MŠ – konzultace a vyšetření dětí logopedické třídy

–             2., 9., 16. 23., 30. 4.    … Solná jeskyně – Notičky (dvě skupiny: 9.30-10.00, 10.00-10.30), 30,- Kč

–             17. 4.  … Doktora se nebojíme – starší děti – nemocnice Jihlava

–             25. 4. … cvičení v tělocvičně – všechny děti

–             25. 4. … DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 9.00-11.00 a 14.00-15.00 hod

–             26. 4.  … Popletené pohádky – Knihovna – Notičky – 10.00 hod

–             29. 4. … Čarodějnice v MŠ

 

Květen

–            2. 5.  … Policie v MŠ – Doprava: 9.00-9.30; 9.30-10.00 hod

–            3. 5.  … metoda Persona Dolls

–             7. 5.  … JARNÍ ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ – od 15.30 hod

–             10. 5.  … SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – 11.00 hod

–             14. 5.  … HD – Perníček – 10.00 hod

–             22. 5.  … cvičení v tělocvičně – všechny děti (přeloženo na červen)

–             24. 5. … vyšetření SPC v MŠ – přestupující děti

–             29. 5.  … Zábavná show pro děti – v MŠ, v 10.30 hod; 50,- Kč

 

 

Červen

–              3. 6.  …oslava Dne dětí v MŠ 

–              4. 6.  …Výlet Pávov 

–              5. 6.  … cvičení v tělocvičně – všechny děti

–              13. 6.  …Rozloučení s předškoláky od 15.30 hod na ŠZ 

–             18. 6.  … Jasánek a disco na ŠZ s p. Hruškou – 10.00 hod; 50,- Kč

–             18. 6.  … SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH A PŘEŘAZENÝCH DĚTÍ – 15.30 hod

 

Akce a aktivity budou průběžně doplňovány.