Přístupové heslo k úložišti fotografií je k dispozici v mateřské škole.