ENGLISH FOR FAMILY – třída Motýlků je opět zapojena do projektu Soukromé vyšší odborné školy sociální. Tento projekt je zaměřen na seznamování dětí s anglickým jazykem hravou formou a následně nabízí možnost opakování společně s rodiči (výuková videa je možné shlédnout na youtube).