BeruškaMateřská škola byla založena v 50. letech minulého století a je jednou za Slavných vil kraje Vysočina.  Svou velikostí, počtem dětí a místními podmínkami umožňuje navázání na rodinnou výchovu, doplňuje ji a odborným pedagogickým působením plní funkci stimulační, socializační a ochrannou.

 • Informační systém školy: 
  Rodiče jsou pravidelně informováni o životě v MŠ:
  • o průběhu vzdělávání: nástěnky v šatně, projektové dny školky, akce, internet
  • organizaci provozu: informační nástěnka v šatně, v chodbě, seznámení s řády
  a směrnicemi školy
  • stravování: jídelníček v šatně
  • výtvarné práce a výrobky dětí: nástěnky v šatně, výstavy v prostorech v MŠ a tříd
  portfólia dětí, pracovní sešity, složky s pracovními listy
  • komunikační kanály: ústní komunikace, písemná forma, internet, telefon
 • Odhlašování dětí dětí:
  • Každou nepřítomnost dítěte je potřeba neprodleně v MŠ omluvit, osobně nebo
  telefonicky na tel. čísle: 567 303 877.
  •  Je možné využít i e-mail:  berusky.motylci@seznam.cz (nutno zadat potvrzení o přečtení).
  • Rodiče jsou povinni hlásit v MŠ výskyt infekčního onemocnění u svého dítěte okamžitě.
 • Dítě do mateřské školy potřebuje:
  •  označené bačkorky s pevnou patou
  •  vhodné oblečení na pobyt venku
  •  pláštěnku
  •  2 velká balení papírových kapesníků
  •  pyžamo (při celodenní docházce)
  •  náhradní spodní prádlo
 • Provoz školy:  6,00 – 16,00 hodin
  Respektujte provozní dobu, v 16,00h. se škola uzamyká.
  Děti přichází do MŠ do 8.00 hod. – nebo i jinak dle předchozí dohody.
  Počet tříd:2
  Kapacita školy:34 dětí