BeruškaMateřská škola byla založena v roce 1954 a je jednou za Slavných vil kraje Vysočina.  Svou velikostí, počtem dětí a místními podmínkami umožňuje navázání na rodinnou výchovu, doplňuje ji a odborným pedagogickým působením plní funkci stimulační, socializační a ochrannou.

Do naší mateřské školy je možné zapojit i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naším cílem je přizpůsobit pro tyto děti vzdělávací program a kompenzovat nerovnoměrný vývoj před vstupem do ZŠ.

Útulná rodinná vila příznivě ovlivňuje adaptaci dětí, prostředí nepůsobí stresově, umožňuje bližší komunikaci, dobrou orientaci v prostředí a individuální přístup.

 • Informační systém školy: 
  Rodiče jsou pravidelně informováni o životě v MŠ:
  • o průběhu vzdělávání: nástěnky v šatně, projektové dny školky, akce, internet
  • organizaci provozu: informační nástěnka v šatně, v chodbě, seznámení s řády
  a směrnicemi školy
  • stravování: jídelníček v šatně
  • výtvarné práce a výrobky dětí: nástěnky v šatně, výstavy v prostorech v MŠ a tříd
  portfólia dětí, pracovní sešity, složky s pracovními listy
  • komunikační kanály: ústní komunikace, písemná forma, internet, telefon
 • Odhlašování dětí dětí:
  • Každou nepřítomnost dítěte je potřeba neprodleně v MŠ omluvit, osobně nebo
  telefonicky na tel. čísle: 567 303 877.
  •  Je možné využít i e-mail:  berusky.motylci@seznam.cz (nutno zadat potvrzení o přečtení).
  • Rodiče jsou povinni hlásit v MŠ výskyt infekčního onemocnění u svého dítěte okamžitě.
 • Dítě do mateřské školy potřebuje:
  •  označené bačkorky s pevnou patou
  •  vhodné oblečení na pobyt venku
  •  pláštěnku
  •  2 velká balení papírových kapesníků
  •  pyžamo (při celodenní docházce)
  •  náhradní spodní prádlo
 • Provoz školy:  6,00 – 16,00 hodin
  Respektujte provozní dobu, v 16,00h. se škola uzamyká.
  Děti přichází do MŠ zpravidla do 8.00 hod. – nebo i jinak dle předchozí dohody.
  V 8,10 hod. se mateřská škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Své dítě předávejte osobně do třídy učitelce
 • Počet tříd: 2Kapacita školy: 34 dětí

         Zaměstnanci školy: Věra Kalinová – zástupkyně ředitelky MŠ Mozaika

                           Marie Fuxová – učitelka

                           Bc. Tereza Smolíková – učitelka, zástupkyně         

                          Květa Matulová – školnice + výdej stravy

                           Jitka Hanauerová  – uklízečka