Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu:

 • „Beruščiny cestičky“
  Filozofie školy, vzdělávací cíle a záměry:
  Filozofie: vytvářet stimulující a tvořivé prostředí podporující komplexní rozvoj předškolních dětí a připravit je na budoucí vzdělávací cestu.
  Záměr:
  – pomoci dětem získat potřebné kompetence důležité pro osobní rozvoj a další budoucí vzdělávání
  – využít podmínky školy k integraci dětí se speciálně-vzdělávacími potřebami
  – rozvíjet funkční gramotnosti
 • Další aktivity školy: 
  • třída pro předškolní děti – systematická příprava na přechod do ZŠ
  • ICT gramotnost – výukové programy
  • logopedická prevence, rozvoj řečových dovedností
  • zdravý životní styl, prevence rizikového chování
  • uplatňování přirozených metod učení a rozvoje dětí
  • aktivity: plavecký výcvik, solná jeskyně, kulturní akce, pobyty v ZOO

  a ve vzdělávacím centru PodPovrchem, turistické výpravy, kultura,

  tvořivé dílny, estetické činnosti, spolupráce s dalšími organizacemi

  • projekty školy: Klíček pro jazýček, Easy English, Cestičky ke zdraví

  –   Kulturní programy, axkurze.
  –   Preventivní programy, sezónní činnosti a pohybové aktivity
  –   Jídelníčky s Bio potravinami, turistické vycházky, výletydvoutřídní mateřská škola v prostředí rodinné vily se zahradou

Zařazování dětí do tříd: děti jsou zařazovány do tříd zpravidla podle věku:

 • Třída Berušky: 17 dětí ve věku od 3 do 4,5 let
  Paní učitelka: Bc. Tereza Smolíková – speciální pedagog
 • Třída Motýlci:  17 dětí ve věku od 4,5 do 6(7) let
  Paní učitelky: Kalinová Věra – vedoucí učitelka, Fuxová Marie