Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu:

 • „Beruščiny cestičky“
  Filozofie školy, vzdělávací cíle a záměry:
  Filozofie: vytvářet stimulující a tvořivé prostředí podporující komplexní rozvoj předškolních dětí a připravit je na budoucí vzdělávací cestu.
  Záměr:
  – pomoci dětem získat potřebné kompetence důležité pro osobní rozvoj a další budoucí vzdělávání
  – rozvíjet funkční gramotnosti
 • Další aktivity školy: 
 • třída pro předškolní děti – systematická příprava na přechod do ZŠ
 • ICT gramotnost – výukové programy
 • logopedická prevence, rozvoj řečových dovedností
 • zdravý životní styl, prevence rizikového chování
 • uplatňování přirozených metod učení a rozvoje dětí
 • aktivity školy: dle zájmu plavecký výcvik, solná jeskyně, kulturní akce, pobyty v Zoo
  a ve vzdělávacím centru PodPovrchem, turistické výpravy, kino, divadlo,tvořivé dílny, estetické činnosti,
  spolupráce s rodiči a dalšími institucemi.
  Další programy školy: Klíček pro jazýček, Easy English

  Zařazování dětí do tříd: děti jsou zařazovány do tříd zpravidla podle věku:
  Berušky: 17 dětí od 3 do 4,5 (5)let
  Motýlci: 17 dětí od 4,5 do 6(7) let