Beseda v Mš na téma: 

Zdravý motorický vývoj a výživa dětí předškolního věku

Dne 11.12.2017 proběhla beseda s rodiči dětí MŠ U Burbínka na téma „Zdravý motorický vývoj a výživa dětí předškolního věku“.

Fyzioterapeutka Mgr. Markéta Zemanová rodiče seznámila s vývojem motoriky, správným držením těla s návazností na určité sporty a různými druhy přetížení a následnými odchylkami a možnostmi jejich nápravy. V minulých letech spolupracovala s učitelkami ve třídě Ježci, proto rodiče mohly porovnat konkrétní kasuistiky  – vývoj a držení těla dětí na začátku a na konci školního roku. Spolupracovala i s konkrétními rodiči dětí radou a odbornou pomocí.

Lékařka MUDr. Barbora Kodetová navázala na danou problematiku informacemi o správné – zdravé a vyvážené výživě dětí podle nejnovějších trendů a studií. Rodiče měly možnost shlédnout ukázky studií o škodlivosti cukrů a průmyslově vyráběných potravin.

 

Mikuláš přišel k nám…