Vize

FILOSOFIE ŠKOLY

 

ROZVÍJET OSOBNOST DÍTĚTE
PODPOROVAT JEHO TĚLESNÝ ROZVOJ A ZDRAVÍ
JEHO OSOBNÍ SPOKOJENOST A POHODU
 NAPOMÁHAT MU V CHÁPÁNÍ OKOLNÍHO SVĚTA
CHOVAT SE KE VŠEM DĚTEM JAKO K TALENTOVANÝM
  

VIZE ŠKOLY
 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MÁ USNADŇOVAT DÍTĚTI
JEHO DALŠÍ ŽIVOTNÍ I VZDĚLÁVACÍ CESTU