Třídní vzdělávací program MŠ Tylova

MŠ SLUNÍČKO

MOTTO: „ÚSMĚV KAŽDÝ DEN“

BAREVNÝ ROK VE SLUNÍČKU

ŽLUTÁ

Časový rozsah: září- říjen

Charakteristika bloku:

Začíná školní rok, přicházejí nové děti, seznamují se s prostředím MŠ, režimem školy, jejím okolím. Získávají relativní citovou samostatnost, rozvíjení se vztahy mezi dětmi a ostatními lidmi v MŠ. Osvojují si věku přiměřené praktické dovedností. Ve třídě si děti osvojují pravidla chování v MŠ. Nastává podzim, příroda hýří barvami, využíváme teplé počasí k vycházkám a pozorováním přírody, jejích krás, barev a rozmanitosti. Rozvíjíme fyzickou zdatnost a dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, nabízíme rodičům pro děti plavání. U předškolních dětí se důkladně zaměřujeme na rozvoj školní zralosti. Podporujeme řečové schopností a jazykové dovedností dětí, všímáme si výslovnosti. Poznáváme jiné kultury, jiný jazyk, předškoláci se začínají seznamovat s angličtinou. Přibližujeme dětem svět kultury a umění, nabízíme dětem pískání na zobcovou flétnu. Společné setkání s dětmi a jejich rodiči proběhne na téma Podzimní tvoření.

 

ORANŽOVÁ

Časový rozsah: listopad- prosinec

Charakteristika bloku:

Podzim je v plné proudu, využíváme jeho plodů k tvořivým činnostem. Při vycházkách do přírody sledujeme proměny počasí a jeho vlivu na přírodu. Vybízí nás to k experimentování s barvami. Těšíme se na čerta s Mikulášem. Začínáme se připravovat na oslavu dětmi nejoblíbenějších svátků- Vánoc. Hovoříme o tradicích, o Ježíškovi, připravujeme dárky pro rodiče. Děti se plně zapojují do zimní a vánoční výzdoby prostor školy. Připravíme pro rodiče besídku, aby viděli, jak jsou jejich děti šikovné a co se od září naučily. 

MODRÁ

Časový rozsah: leden- únor

Charakteristika bloku:

Začíná nový kalendářní rok, můžeme si povídat o lidském těle, jak o něj pečovat, předcházet nemocem, jíst zdravou stravu. Chráníme své zdraví, bezpečnost. Zimní počasí využíváme ke sportování. Pozorujeme přírodu, změny, jak se daří přežít zvířátkům. Připravujeme prostory i sebe na společenskou událost- karneval, seznamujeme děti s dalšími tradicemi a zvyky. Učíme je nové hry, písničky a tance. K výtvarným a pracovním činnostem využíváme nejen zimní tématiku, ale i karnevalovou. Hrajeme si s barvami. Těšíme se na zápis do školy, jdeme se s předškoláky podívat do 1. třídy. Před zápisem proběhne STUŽKOVÁNÍ- společenská akce- za účasti rodičů.  Také přivítáme psycholožku z PPP, která provede depistáž předškolních dětí a poskytneme rodičům kontakty na poradnu.

                                                    modrý den

 

ZELENÁ

Časové období: březen- duben

Charakteristika bloku:

Končí zima a začíná jaro, poznáváme zvířátka, jejich mláďata. Všímáme si barev přírodě. Poznáváme význam a koloběh vody v přírodě. Navštívíme centrum EVVO Podpovrchem. Chystáme se oslavit Velikonoce, zdobíme s dětmi prostory školky, seznamujeme je s dalšími tradicemi a zvyky. Hovoříme s dětmi o bezpečnosti v dopravě. Využijeme návštěvu Policie ČR s preventivním programem.  

 

ČERVENÁ

 Časové období: květen- červen

Charakteristika bloku:

Začíná přípravou a oslavou Dne maminek, využíváme veškeré dovednosti získané během roku, chystáme se na výlet za aktivní pomoci dětí, loučíme se s předškoláky spolu s rodiči, kterým ukážeme, jak jsou děti šikovné a připravené na školu. Celý školní rok zakončíme oslavou, šerpováním předškoláků, noční hrou a spaním ve školce do druhého dne.