Školní vzdělávací program

„Zlatá brána otevřená“

 

vseckykytky

  • Vytváření elementárních poznatků z anglického a německého jazyka
  • Zařazování prvků ekologické výchovy
  • Seznamování s lidovými tradicemi
  •  Podporování zdravého životního stylu (základy hry na zobcovou flétnu, prvky jógy, otužování sluncem, vodou, vzduchem, zvyšování tělesné zdatnosti, základy zdravého stravování)
  •  Vytváření základů pro zdravé sebevědomí a sebejistotu dětí, pro schopnost být samo sebou, přizpůsobení k životu v sociální komunitě a multikulturní společnosti
  • Pokládání základu pro celoživotní učení a pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

 

vseckykytky

Od 1. dubna 2017 je naše mateřská škola zapojena do projektu „Skutečně zdravá škola“

Bližší informace získáte na  www.skutecnezdravaskola.cz