Školní vzdělávací program

„Zlatá brána otevřená“

 

vseckykytky

  • Školka respektující individualitu = jedinečnost dítěte / Individualizované a všestranné vzdělávání
  • Školka blízká přírodě = výchova a osvěta k ekologickému cítění a chování / Projekt Ekohlásek, jehož obsahem je ochrana přírody, fairtrade, oslava ekodnů a lidových tradic
  • Školka pokládající základy z anglického a německého jazyka 
  • Školka vstřícná k potřebám dětí i rodičů = dílny a akce ve spolupráci s rodiči, vyrovnávání šancí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Školka podporující zdravý životní styl / Projekt Veselé pískání a Jóga pro nejmenší, vycházky, otužování, plavání
  • Školka zapojující se do užitečných programů = komplexní podpora kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle / Projekt Skutečně zdravá škola
  • Školka připravující děti na bezproblémový vstup do základní školy / Projekt Metoda dobrého startu

vseckykytky