Akce MŠ 2016/17

 Září 2016

 

 6. 9. – Zahajovací r,30odičovská schůzka v 15,30 hod. v tělocvičně

           

 21. 9. – Zdravé pohádky – akce Magistrátu města Jihlava – 9,30 hod.

             Děti ze třídy Pomněnky, Kopretiny a Pampelišky

 

 

        

Říjen 2016

 

 6. 10.Človíček a jeho kamarádi – vzdělávací pořad v oblasti ekologické výchovy v MŠ

            8,30 hod. – Pomněnky a Kopretiny

           9,30 hod. – Pampelišky a Fialky                               Vstupné 40,- 

25. 10.Perníková chaloupka – pohádka v MŠ – 8,30 hod.

                                                                                               Vstupné 40,- 

                                                                                             

 

vseckykytky

Listopad 2016

1. 11. – Králíci v klobouku – pohádka v MŠ v 9,00 hod.

                                                                                                      Vstupné 40,- Kč

3. 11. – Tajemství staré skříně – pohádka v MŠ – 10,40 hod. 

                                                                                                      Vstupné  40,- Kč

8. 11. – Křemešnický les – ekologicky zaměřený výlet pro děti z Kopretin a Pampelišek

9. 11. –  Poklady stříbrné Jihlavy – komentovaný program Muzea Vysočina – předškolní děti ze třídy                                  Pampelišky a Fialky

15. 11. – O Luciáškovi – pohádka v MŠ – 10,30 hod.          Vstupné 40,- Kč

16. 11.– Poklady stříbrné Jihlavy – komentovaný program Muzea Vysočina – předškolní děti ze třídy                                  Pomněnky a Kopretiny

29. 11. Človíček a kapička rosy – vzdělávací pořad v oblasti ekologické výchovy                                                                          8,30  hod. – Pampelišky a Fialky                                                                                                                                                          9,30 hod. – Pomněnky a Kopretiny

30. 11. –  Mikulášská nadílka v MŠ pro děti a rodiče

14,45 hod. – Pomněnky

15,00 hod. – Kopretiny

15,15 hod. – Pampelišky                                                                 

15,30 hod. – Fialky

       

 

Prosinec 2016

2. 12 – Mikulášský běh –  ZŠ Nad Plovárnou (nedávejte dětem oteplovačky)

 14. 12. – Zpátky do Betléma – pohádka v Diodu – třída Fialky

                                                                                                                                                                     Vstupné 30,- Kč

 15. 12. – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O koblížkovi, O třech prasátkách – pohádka v MŠ – 9,00 hod

                                                                                                                                                                       Vstupné 40,- Kč

 

Rozjímání u Vánočního stromečku – dopoledne – termíny budou upřesněny

Pomněnky  –                                                                                    

Fialky –                                                                      

Kopretiny –                                                                 

Pampelišky –

 

 

vseckykytky

Leden 2017

               16.1. – Hrátky se zvířátky – Pomněnky

18. 1. – Hrátky se zvířátky – Kopretiny

23. 1. – Hrátky se zvířátky – Pampeličky

25. 1. –  ZOO v krabici – Kopretiny

9,30 hod. -vzdělávací pořad PodpoVRCHem      vstupné – 30,- Kč

25. a 26. od 8,00 hod.– depistáž předškolních dětí pracovnicemi pedagogicko psychologické poradny (průběžně během dopoledne)

 

 

                              

vseckykytky

Únor 2017

6. 2. –  vzdělávací program v Městské knihovně Jihlava – U lékaře

10,00 hod. – Pomněnky

9. 2. – pohádka Plaváček – kino Dukla  9,00 hod. – Pampelišky

                Vstupné 40,-

13. 2. – vzdělávací program v Městské knihovně Jihlava – U lékaře

10,00 hod. – Kopretiny

15. 2. – O neposlušných kůzlátkách – pohádka v MŠ, 8,30 hod.

                                                                                                                                                                                 Vstupné 40,- Kč 

16. 2.– Karneval v MŠ s p. Řezníčkem, 8,30 hod. – hned po příchodu do školky oblečte všechny děti do masek                                                                                                                             Vstupné – 40,- Kč

 27. 2. – Človíček a zimní radovánky vzdělávací pořad v oblasti ekologické výchovy v MŠ – náhradní termín za leden

8,30 hod. – Pomněnky a Kopretiny                                        

9,30 hod. – Pampelišky a Fialky

                                                                                                                                                                            Vstupné – 40,- Kč                                                                                                                                                                 (pouze ti, kteří neplatili v lednu)                 

 

 

vseckykytky

Březen 2017

2. 3. – předplavecký výcvik

6. 3.  – U  lékaře“ –Vzdělávací program v Městské knihovně Jihlava  v 10,00 hod. – Pampelišky

7. 3. – Výstava korunovačních klenotů v 9,30 hod. – Kopretiny a předškoláci z Pomněnek 

                                 Vstupné – 25,. Kč

8. 3. –  „U  lékaře“ -Vzdělávací program v Městské knihovně Jihlava  v 10,00 hod. –Fialky

9. 3. – předplavecký výcvik

16. 3. – předplavecký výcvik

22.3. – Ptáčci zpěváčci – vzdělávací pořad v ZOO PodPovrchem v 9,30 hod. – Pampelišky                                                                                                                                                                                                                                                         Vstupné – 30,- Kč

23. 3. – předplavecký výcvik

24.3. – Ptáčci zpěváčci – vzdělávací pořad v ZOO PodPovrchem v 9,30 hod. – Pomněnky – 

Vstupné – 30,- Kč

29. 3. – Hudební divadlo pro děti  v 8,30, Divadlo Na Kopečku

30. 3. – předplavecký výcvik

30. 3. – Mačkat, foukat, brnkat aneb Jak se dělá hudba hudební pořad v ZUŠ  Jihlava

              8,30 – Pomněnky                                                                                                               Vstupné -30,- Kč

              10,00 – Pampelišky

31.3. Ptáčci zpěváčci – vzdělávací pořad v ZOO PodPovrchem v 9,30 hod. – Kopretiny

                                                                                                                                                                Vstupné – 30,- Kč

 

 

 vseckykytky

Duben 2017

3.4. – Příběhy ježečka Bodlinky – pohádka Městské policie Jihlava 

8,30 hod. – Kopretiny

9,30 hod. – Pomněnky

5. 4. – Človíček a jarní kouzlení – vzdělávací pořad v MŠ

8,30 hod. – Kopretiny a Pampelišky

9,30  hod. – Pomněnky                                                       Vstupné 40,- Kč    

5. 4. – Křemílek a Vochomůrka – pohádka v Diodu – 10,00 hod. – Fialky                                                                                                                                                                          Vstupné 40,- Kč

6. 4. – předplavecký výcvik

7. 4. – exkurze do pekáren – Pampelišky

13. 4. – předplavecký výcvik

20. 4. – předplavecký výcvik

21. 4. – Příběhy ježečka Bodlinky – pohádka Městské policie Jihlava 

8,30 hod. Fialky

9,30 hod. – Pampelišky

25. 4. – Vodnická pohádka – pohádka v MŠ v 10,30 hod.           Vstupné 40,- Kč

26. 4. – Šípková Růženka – pohádka dětí ze ZUŠ – DKO v 10,00 hod., předškoláci z Pampelišek a Fialek                                                                                                                                            Vstupné 20,- Kč

27. 4. – předplavecký výcvik                                                                                                         

 vseckykytky

 

Květen 2017

3. 5. – Honza, kytara písnička – pohádka v MŠ – v 9,00 hod. – děti z Kopretin a Pomněnek

                                                                                                                                                Vstupné – 40,- Kč

3. 5. – Včely učí nás – vzdělávací pořad v Novém Rychnově – děti z Pampelišek a Fialek (vstupné a doprava budou uhrazena zpětně)

4. 5. – předplavecký výcvik

11. 5. – fotografování dětí – skupinky po třídách                                           Cena – 30 Kč

11. 5. – předplavecký výcvik

18. 5. – Človíček a byliny (aromaterapie) vzdělávací pořad v MŠ

                                                                                                                                                  Vstupné 40,- Kč  

23. 5. – výprava dětí ze třídy Pampelišky do Ráje s odchytem bezobratlých živočichů

24. 5. – školní výlet na Baliny – odjezd v 8,00 hod., podrobnosti budou včas sděleny 

                 děti ze třídy Pomněnky a Kopretiny

 

pásmo ke Dni matek – termíny budou aktualizovány

 

 

 

 

 

 

vseckykytky

Červen 2017

                                          

vseckykytky