Účast v celostátním programu Skutečně zdravá škola

Od 1. dubna 2017 jsme se zaregistrovali do programu SZŠ. Jsme jednou ze tří mateřských v Jihlavě, které se rozhodly naplnit kritéria, která vedou ke zlepšení současného systému školního stravování.

Chceme nabízet dětem jídlo chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Chceme, aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. A chceme, aby se naučily zdravým stravovacím návykům, díky kterým si v životě budou dokázat vybrat kvalitní a udržitelným způsobem produkované potraviny.

O získání bronzové plakety usilujeme pomocí celé řady aktivit např.:

  • Spolupráce s rodiči – sdílení zdravých receptů – vzájemná výměna, ochutnávka školních pomazánek, informace o produktech zdravých a naopak pro zdraví škodlivých (výzva proti palmovému oleji), sdílení názorů a využití strategie projektu ke zlepšení stravování doma i ve škole.
  • Směrem k dětem – přemýšlíme a bavíme se o tom, co jíme, odkud jídlo pochází, navštívili jsme farmu, viděli jsme, jak včely vyrábí med, pečeme, pěstujeme zeleninu a byliny ve vlastních vyvýšených truhlících, zaléváme, sklízíme, ochutnáváme, společné jídlo je pro nás příjemným zážitkem, neplýtváme jím, hodnotíme jej smajlíky.
  • Spolupráce s kuchyní – přináší kvalitativní skok ke zdravějšímu stravování, rozšířila se nabídka lokálních, sezónních a čerstvých surovin, podporujeme regionální dodavatele, do jídelníčku jsou plánovány recepty zdravé kuchyně, nepoužívají se aditiva a umělá sladidla.

Hravé odpoledne ve školce U Dlouhé stěny

V úterý 4. dubna 2017 odpoledne rodiče a prarodiče dětí, navštěvujících MŠ U Dlouhé stěny v Jihlavě, odložili své každodenní starosti a zavítali do školky za svými dětmi na Hravé odpoledne.

V prostorách tříd je čekalo překvapení v podobě tvořivých dílen a na zahradě školy děti v doprovodu dospělých absolvovaly přírodovědnou stezku.

Součástí jarního setkání byla i ochutnávka zdravých pomazánek ze sezónních surovin, kterou děti samy připravily s milou pomocí p. kuchařek v rámci projektu Skutečně zdravá školka, ke kterému se MŠ připojila 1. dubna 2017.

Dílny, odrážející lidové tradice k oslavám jara, a přírodovědná tématika venkovní aktivity jdou ruku v ruce se zaměřením mateřské školy. Otevřená spolupráce s rodinou a podpora zdravého životního stylu jsou nedílnou součástí jejího výchovně vzdělávacího programu.

Hravé odpoledne navštívilo téměř padesát rodin. Věříme, že společně prožily radostné okamžiky v přátelském prostředí mateřské školy, které je podstatným a důležitým elementem jejich každodenního života.

Za kolektiv MŠ U Dlouhé stěny 50, Bc. Lenka Kučerová