Naše krédo

Desatero

 

vseckykytky

Strašidel-se-nebojíme-samy-si-je-vyrobíme

  1. Individuální a citlivý přístup učitelky k dítěti. Co nejvíce s dítětem mluvit. Laskavé a trpělivé jednání.
  2. Radostná a přátelská atmosféra ve škole, klidná pro děti, rodiče i  personál.
  3. Rozvoj mravních vlastností a citů dítěte.
  4. Rozvoj osobnosti dítěte, možnost uplatnit své vlastní JÁ.
  5. Podpora nadání a talentu dítěte.
  6. Výběr činností podle potřeby a zaměření dítěte.
  7. Zvýšená péče dětem s odkladem školní docházky a speciálními vzdělávacími potřebami.
  8. Zajištění pestré vzdělávací nabídky a podnětného prostředí k rozvoji dítěte.
  9. Využívání zahrady a bezprostřední blízkosti okolního přírody přírodní v maximální míře.
  10. Motivace dítěte k učení formou prožitkového učení a vlastní zkušenosti.

 

 

 

 

vseckykytky