Aktuality

Mateřská škola Mozaika zahajuje provoz a otevírá všechna pracoviště dne 25.5.2020.

Pokyny pro rodiče:

Rodiče mají povinnost při příchodu do MŠ odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění . Ke stažení zde: příloha čestné prohlášení.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!

Pokud by dítě v MŠ vykazovalo některé z možných příznaků COVID-19, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovena aktuálním opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:
— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
— Před školou dodržovat odstupy 2 metry
— Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy
— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.
— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Další pokyny budou na webových stránkách jednotlivých pracovišť, popřípadě v budově daného pracoviště.

Vážení rodiče,                                   

Pokud budete potřebovat vystavit žádost o ošetřovné při péči o dítě, kontaktujte prosím zástupkyni školy pro naše pracoviště na e-mail: msadul@msmozaikaji.cz a potvrzená žádost vám bude vystavena a zaslána zpět na váš e-mail.

Moc se na Vás těšíme!!

Akce jednotlivých tříd

Veškeré třídní i školní akce jsou do konce školního roku zrušeny.