O nás

Logo 

Název školy Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
Zřizovatel Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 58601 Jihlava
Sídlo Březinova 114, Jihlava 586 01
Ředitelka školy Mgr. Lenka Mončeková
Odloučené pracoviště Antonínův Důl 243, 586 02 Jihlava
Počet tříd 4
Kapacita 100
Provoz školy 6.00 – 16.30 hod
Zástupkyně ředitelky Bc. Eva Svobodová
Zástupová učitelka Mgr. Tereza Strnadová
Školní jídelna Riegrova 21, Jihlava
Vedoucí stravovny Lenka Heřmánková
Dosah MHD Autobus č. 12
Pedagogické pracovnice Plně kvalifikované

Charakteristika

 • Jsme čtyřtřídní pracoviště, které je součástí právního subjektu MŠ Mozaika Jihlava, vzniklého v roce 2003.
 • Nacházíme se v okrajové, klidné části města Jihlavy v dosahu MHD.
 • Školka v této lokalitě prospívá dětem s lehkým respiračním onemocněním.
 • Vzhled mateřské školy tvoří dvě budovy, vzájemně propojené spojovací chodbou.
 • V budovách jsou 4 třídy s dostatečným vybavením. Interiéry tříd jsou zajímavé a vytvářejí podnětné prostředí.
 • Součástí školy je vlastní sauna.
 • Budovu školy obklopuje rozsáhlá, členitá zahrada, která slouží dětem k nejrůznějším pohybovým aktivitám během celého roku. Je vybavena pevně zabudovanými herními prvky, např. lodí Noemova archa, klouzačkou ve svahu, hrazdami, houpačkami, prohazovadly, tabulí a dvěma pískovišti.
 • Částí venkovního prostranství je travnaté hřiště pro míčové a skupinové hry i zákoutí pro individuální i skupinovou hru.
 • Historie mateřské školy spadá do 90. let 20. století, do doby rozkvětu sklářského průmyslu. Vystavěna byla v roce 1982 coby sklářská mateřská škola.
 • V roce 2011 došlo k velké rekonstrukci spodní hospodářské budovy za účelem rozšíření kapacity o dalších 50 míst.
 • Škola je otevřená veřejnosti v duchu osobnostně orientovaného modelu.

Název Studánka

Název „Studánka“ nese od roku 2011. Vztahuje se k vodě, zvláště pak ke studánce v blízkém lese, kterou děti každoročně na jaře ošetřují. Symbolicky tak mohou čerpat energii, sílu a moudrost po celý rok a připomínat si tradice, symboly a oslavy přírody.

„Jaro přináší sílu nesoucí v sobě symbol znovuzrození, růstu a trvání. Má v sobě sílu nového slunce a nově vytrysklé vody, ke které pro posilu chodí vše živé z přírody“.

Fotodokumentace

Budova školky

Vchod do školky

Zahrada

Sauna