Informace k nástupu do školky

Video o naší školce

Informace o platbách

Školné: 

Děti  2 – 5 let: 550,-

Česká spořitelna (souhlas k inkasu) – Č.Ú.: 100354471/0800

  • Předškoláci neplatí školné.
  • Děti s odloženou školní docházkou neplatí školné.
  • Školné je strháváno vždy k 15. v měsíci.
  • Komu neproběhla platba, prosím vyčkejte na tiskopis od zástupkyně ředitelky.

 

Stravné: 

Děti  2 – 6 let: celodenní  700,-

Děti 7 let: celodenní  770,-

Česká spořitelna (souhlas k inkasu) – Č. Ú. : 101302251/0800

  • Komu neproběhla platba, prosím vyčkejte na tiskopis od vedoucí stravovny, odpočítává se stravné projedené z minulého měsíce.
  • Stravné je strháváno měsíc předem.

Odhlašování stravy:

  • v pondělí do 7:00
  • v ostatní dny do 10:00 na další den
  • každý 1. neodhlášený oběd je možné si vyzvednout do jídlonosiče v MŠ v čase  od 10,45 do 11,00 hodin