Informace pro rodiče

Základní informace

Název školy Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
Zřizovatel Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Sídlo Březinova 114, Jihlava 586 01
Ředitelka školy Mgr. Lenka Mončeková
Místo poskytovaného vzdělávání Antonínův Důl 243, 586 02 Jihlava
Počet tříd 4
Kapacita 100
Provoz školy 6.00 – 16.30 hod
Zástupkyně ředitelky Bc. Eva Svobodová
Zástupkyně zástupkyně ředitelky Mgr. Tereza Strnadová
Školní jídelna Riegrova 21, Jihlava
Vedoucí stravovny Lenka Heřmánková
Dosah MHD Autobus č. 12
Pedagogické pracovnice Plně kvalifikované
Počet pedagogů 8
Počet provozních zaměstnanců 5

 

NABÍZÍME

4-třídní pracoviště MŠ MOZAIKA Ji (třídy – Ježečci, Motýlci, Žabičky a Sovičky)

  • Školní vzdělávací program: CHYTNEME SE ZA RUCE, UDĚLÁME KRUH – vzdělávací činnosti a rozvoj funkčních gramotností potřebných pro zdravý vývoj dítěte
  • předškolní třídy, prvky Montessori pedagogiky (v jedné třídě)
  • logopedická prevence
  • program Skutečně zdravá škola, podporující zdravotní životní styl
  • saunování (ve vlastní sauně), jóga, zubní hygiena, pohybové aktivity a turistické vycházky
  • pobyty venku v prostředí prostorné zahrady a blízkosti přírody (les, studánka)
  • společné akce rodičů s dětmi – hravá, pohybová, hudební a tvořivá odpoledne
  • akce pro děti a rodiče – divadla, besídky, vzdělávací programy, výlety, sportovní akademie, ortoptická ambulance (vyšetření očí), poradenství, instruktáže, schůzky

Dopravní spojení –  autobusem MHD č. 12 (časté spojení) nebo autem po přivaděči (10min)