Informace pro rodiče

Základní informace

Název školy Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
Zřizovatel Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava
Sídlo Březinova 114, Jihlava 586 01
Ředitelka školy Mgr. Lenka Mončeková
Místo poskytovaného vzdělávání Antonínův Důl 243, 586 02 Jihlava
Počet tříd 4
Kapacita 100
Provoz školy 6.00 – 16.30 hod
Zástupkyně ředitelky Bc. Eva Svobodová
Zástupkyně zástupkyně ředitelky Mgr. Tereza Strnadová
Školní jídelna Riegrova 21, Jihlava
Vedoucí stravovny Lenka Heřmánková
Dosah MHD Autobus č. 12
Pedagogické pracovnice Plně kvalifikované
Počet pedagogů 8
Počet provozních zaměstnanců 5