Třídy

Budova školy je rozdělena do dvou pavilónů (horní a spodní budovy), které jsou propojeny spojovací chodbou.  Celkem se zde nalézají 4 třídy, které jsou označeny: Ježečci, Motýlci, Žabičky a Sovičky.

  • Každá třída má své specifické uspořádání třídy, centra aktivit a herních koutků.
  • Každá třída si vytváří vlastní plány v souladu s ŠVP PV pracoviště.
  • Ve třídách fungují pravidla soužití, třídní rituály, tradice a oblíbené činnosti.

Věkově starší třídy

Věkově mladší třídy

 JEŽEČCI

 

SOVIČKY

 

MOTÝLCI

 

ŽABIČKY