Studánka nápadů

Milé děti,

zdraví vás paní učitelky z vaší školky Studánka. Připravily jsme pro vás něco na distanční (domácí) vzdělávání.

Úkoly jsou rozdělené do témat, chronologicky seřazených tak, jak by probíhaly ve školním roce. Témata respektují Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV leden 2017). Obsahují pět vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

Pokud se vám něco krásného povede, naskenujte, vyfoťte a zašlete nám výtvor na e-mail studankanapadu@centrum.cz, udělá nám to radost. Do předmětu e-mailu napište název třídy. 

Tak s chutí do toho! 🙂 

 

TÉMATA A ÚKOLY PRO VÁS:

ZÁŘÍ – ŘÍJEN – LISTOPAD

Co umí vítr, déšť a meluzína

Ovoce je vitamín

Zelenina ze zahrádky

Halloween

Vyletěl si pyšný drak

Les a jeho houby

Les

Martin na bílém koni

Jak se zamyká les

Zdravé zoubky

PROSINEC – LEDEN – ÚNOR

S čerty nejsou žerty

Mikuláš ztratil plášť

Vánoční čas

Čekání na Ježíška

Tři králové

Zima nám už nebude

Sněhová víla

Sněhuláci dají práci

Cesta na sever k Eskymákům

Pečujeme o své zdraví

Můj domov

Hra stínů

Hasiči

BŘEZEN – DUBEN – KVĚTEN

Mláďátka

Den matek

Vrátil se nám čáp

Velikonoce

Od semínka po rostlinku

Barevné jaro

Jarní probouzení

Významné dny v dubnu

Den Země

Aprílové počasí

Čarodějnice

Na silnici pozor dej

ČERVEN – ČERVENEC – SRPEN

Léto ťuká na vrátka

Dinosauři

Chystáme se do školy

Zoo

LOGOPEDIE

Rozhýbej jazýček 2

Rozhýbej jazýček 1

 

DĚKUJEME DĚTEM I RODIČŮM ZA ZASLANÉ FOTKY A OBRÁZKY