Distanční vzdělávání

  pro předškoláky „Studánka nápadů“

Milé děti,

zdraví vás paní učitelky z vaší školky Studánka. Připravily jsme pro vás něco na distanční (domácí) vzdělávání.

Témata jsou rozdělena do integrovaných bloků. Chronologicky seřazených tak, jak by probíhaly ve školním roce. Témata respektují Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV leden 2017). Obsahují pět vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

Pokud se vám něco krásného povede, naskenujte, vyfoťte a zašlete nám výtvor na e-mail studankanapadu@centrum.cz, udělá nám to radost. Do předmětu e-mailu napište název třídy. 

Tak s chutí do toho! 🙂 

ZÁŘÍ – CESTA ZA KAMARÁDY

Chytneme se za ruce

S kamarádkou Sovičkou

S kamarádkou Žabičkou

S kamarádem Ježečkem

S kamarádem Motýlkem

ŘÍJEN – CESTA KE ZDRAVÍ

Ovoce je vitamín

Zelenina ze zahrádky

Zdravé zoubky

Halloween

LISTOPAD – CESTA ZA PŘÍRODOU

Co umí vítr, déšť a meluzína

Vyletěl si pyšný drak

Les a jeho houby

Les

Jak se zamyká les

Martin na bílém koni

PROSINEC – CESTA ZA UMĚNÍM

S čerty nejsou žerty

Mikuláš ztratil plášť

Vánoční čas

Čekání na Ježíška

LEDEN – CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM

Tři králové

Sněhová víla

Sněhuláci dají práci

Cesta na sever k Eskymákům

ÚNOR – CESTA KE ZDRAVÍ

Zima nám už nebude

Pečujeme o své zdraví

Moje tělo

Hasiči

BŘEZEN – CESTA ZA PŘÍRODOU

Ptáčku, jak zpíváš?

Mláďátka

Vrátil se nám čáp

Bylinky za okénkem

Od semínka po rostlinku

Barevné jaro

Jarní probouzení

DUBEN – CESTA ZA UMĚNÍM

Velikonoce

Barvy velikonočního týdne

Významné dny v dubnu

Den Země

Aprílové počasí

Čarodějnice

KVĚTEN – CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM

Můj domov

Hra stínů

Den matek

Na silnici pozor dej

Vesmír

Roboti

Dinosauři

ČERVEN – CESTA ZA KAMARÁDY

S kamarádem do ZOO

S kamarádem na hřišti

Den otců

Chystáme se do školy 1

Chystáme se do školy 2

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Rozhýbej jazýček 2

Rozhýbej jazýček 1

Cvičení hlásky – Ř

Cvičení hlásky – R

Cvičení hlásky – S

Cvičení hlásky – L

 

DĚKUJEME DĚTEM I RODIČŮM ZA ZASLANÉ FOTKY A OBRÁZKY