Akce pořádané pro rodiče a děti

Naše pracoviště si vždy zakládalo na dobrých partnerských vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči. Podstatou je budování oboustranné důvěry, vstřícnosti, ochoty spolupracovat a vtažení do života školy/pracoviště přes společné aktivity.

Rozklikněte a nahlédněte.

Září Třídní schůzky

35let výročí od založení MŠ – Pohádková zahrada

Cvičíme se zvířátky i s rodiči

Říjen Šipkovaná
Listopad Drakiáda
Prosinec Vánoční tvoření
Leden Zimní radovánky

Chutě cizích zemí

Únor Netradiční outdoorové výtvarné techniky
Březen Jarní tvoření

Zdravé odpoledne

Duben Kolečkové odpoledne

Pohybově zdravé odpoledne

Květen Minimaraton
Červen Zahradní párty