Denní režim

6.00 – 8.00

 • Scházení dětí
 • Ranní hravé činnosti, individuální činnosti
 • Úklid
8.00 – 9.30 (10.00) 

 • Pohybové a zdravotní činnosti, dentální hygiena (čištění zubů)
 • Hygiena
 • Svačina (průběžná či společná)
 • Řízené vzdělávací činnosti (individuální či skupinové), založené na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • Doplňkové aktivity (kulturní a vzdělávací akce pro děti, saunování apod.)
9.30 (10.00) – 11.30

 • Příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání, hygiena
11.30 – 12.00

 • Oběd (upevňování stravovacích návyků)
12.00 – 13.45 (14.00)

 • Hygiena
 • Příprava k odpočinku, ukládání na lehátka
 • Četba pohádek (vyprávění, zpívánky, veršovánky, relaxační hudba)
 • Spánek či odpočinek na lehátku
 • Činnosti u stolku (zpravidla pro starší děti) se zaměřením na přípravu dětí před zahájením školní docházky (platí pravidlo ohleduplnosti ke spícím dětem)
 • Probouzení
14.00 – 14.30

 • Převlékání, hygiena, svačina
14.30 – 16.30

 • Zájmové a hravé činnosti dětí ve třídě či na zahradě
 • Rozcházení dětí