Aprílové počasí

1. Na jaře se často mění počasí. Zakresluj počasí v době oběda do plánku.

2. Obtáhni bez přetahování kapky deště. Mráček vybarvi.

3. Zazpívej si písničku o Mraku

4. V řadě obrázků tam vždy jeden nepatří. Škrtni ho a ostatní vybarvi.

5. Vodovými barvami namaluj podklad sluníčku. Počkej až vše uschne a pomocí tuže nebo fixy nakresli veselé sluníčko.

6. Půjč si od maminky hrnec a vařečku. Použij je jako hudební nástroje na imitaci deště a bouřky. Zkus opatrně ťukat vařečkou, do hrnce se nesmí mlátit. Zaposlouchej se do kapek deště.

7. Uhodneš hádanku?