Chystáme se do školy

1. Zrakové vnímání.

2. Geometrické tvary a barvy.

3. Grafomotorika.

4. Sluchové vnímání.

5. Grafomotorika, zrakové vnímání.

6. Grafomotorika, zrakové vnímání.

7. Zrakové vnímání.