Hasiči

1. Nakresli hasiči tělo. Nezapomeň na všechny detaily.

2. Namaluj vodovými barvami hasičům pořádný oheň.

3. Popiš tatínkovi obrázek. Co vše se děje na obrázku? Co dělají hasiči? Spočítej hasiče a auta.

4. Pomoz hasičům najít cestu k hořícímu domu. Obrázek pak vybarvi.

5. Oblékni svého hasiče. Pečlivě vybarvi pastelkami, vystřihni a oblékni.

6. Hraje celá rodina. Vytiskni si herní plánek a vypůjč si figurky z „člověče nezlob se“. Jeden hráč = jedna figurka = jeden hasič. Cílem hry je, co nejrychleji dostat hasiče k hořícímu domu. Házej kostkou a kolik padne, tolik jdeš. Pokud stoupneš na žebřík, jdeš zpět dolů. Pokud stoupneš na hasící přístroj, stoupáš nahoru. Kdo je první v cíli, vyhrává.

7. Zatancuj si s Míšou a hasiči.

Úkol pro předškoláky: Pečlivě vystřihni a slep maketu hasičského auta.

__________________________________________________________

Zdroje:

1: Vlastní tvorba (T. Strnadová)

2: Vlastní tvorba (T. Strnadová)

3: https://cz.pinterest.com/pin/638737159647153344/

4: Vlastní tvorba (T. Strnadová)

5: https://cz.pinterest.com/pin/501447739764467593/; https://cz.pinterest.com/pin/501447739764467591/

6: https://cz.pinterest.com/pin/501447739764467634/

7: https://www.youtube.com/watch?v=IklJxRN5px8

Úkol pro předškoláky: https://cz.pinterest.com/pin/491314640594793714/