Rozhýbej jazýček 2

1. Logopedická chvilka

Pojďme si společně povyprávět o chlapci, který byl nemocny. Vyzkoušíme si takovou podobnou logopedickou chvilku, jakou máme během vzdělávacích činností ve školce.

2. Sluchové vnímání

  • vytleskej slova na obrázcích
  • najdi slovo na 1, 2, 3 tlesknutí
  • najdi na obrázku TE-PLO-MĚR, BA-CIL…. rodiče vytleskají, děti hledají dle vytleskaných slabik, co to je
  • najdi na obrázku slova, která začínají na slabiku BA-, TE-
  • obrázek si můžeš hezky vymalovat

3. Zrakové vnímání – vyhledej na shodné obrázky v řadě

4. Gramatická rovina jazyka

  • na obrázku vidíme jednoho doktora a na druhém dva….?
  • Povídáme si S  doktorem – doktory
  • Hrajeme si SE  sanitkou – sanitkami

5. Postřeh – najdi 5 rozdílů

6. Grafomotorika

Postříkej bacily sprejem – dej pozor na správné držení tužky a zkus vydávat zvuk jak sprej – ssss-cccc

7. Báseň s pohybovým doprovodem

Zkus si párkrát říci básničku a vyjádři slova pohybem