MOTÝLCI

„Nad barevnou kytičkou, třepe vítr mašličkou.

Já to vidím – já bych řek, že to bude motýlek.“

motylci

Maskotem je Motýlek, který provází děti při jejich putování školkovým životem. Pomáhá dítěti v začátcích, kdy se adaptuje, seznamuje s ostatními a nachází své kamarády. Nabírá s dětmi postupně vědomosti a poznatky až nakonec z kukly vylétne krásný motýl, zralý po stránce citové a sociální.

Třídní vzdělávací program: „Letem motýlím světem“

MOTTO: „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“ (Maria Montessori)

Třídní učitelky: Bc. Lenka Rokosová, Lenka Zajíčková

Počet dětí: 26 (věkově starší smíšená třída)

Telefon do třídy: 567 211 902

Třída se zaměřuje především na:

 • Prožitkové učení
 • Aplikaci prvků Montessori pedagogiky
 • Jogu, relaxační techniky
 • Tvořivou dramatiku
 • Předčtenářskou gramotnost
 • Kooperativní činnosti
 • Polytechnické učení
 • Environmentální učení        

Projekty a doplňkové programy:

 • Žijme zdravě – nácvik čištění zubů
 • Saunování – posílení imunity těla
 • Nechci kazy – nácvik čištění zubů
 • Se Sokolem do života  – tělovýchovné aktivity
 • Rozhýbejte jazýček – logopedická prevence
 • Les ve školce – sbližuje děti a přírodu
 • Malá technická univerzita – polytechnická výchova
 • Skřítek Knihovníček – čtenářská pregramotnost

 Naše oblíbené činnosti:

 • Hrajeme si a zároveň se vzděláváme
 • Rádi chodíme na dlouhé vycházky do lesa
 • Navštěvuje nás Mikuláš, čert a anděl
 • Karnevalový rej v maskách
 • Soutěže na sportovním dni
 • Čarodějnické dopoledne v maskách
 • Tvoření s rodiči, tematické odpoledne
 • Víkend s rodiči na táboře Kalich
 • Máme zdravé odpoledne
 • Rozloučení s předškoláky

INTERIÉR TŘÍDY