Aktuality

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o aktuální situaci v MŠ Mozaika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.
Na základě doporučení KHS Jihlava bylo v posledních dnech třeba uzavřít již několik tříd na pracovištích MŠ Mozaika – z důvodu karantény. Nákaza COVIDEM-19 byla prokázána u několika zaměstnanců školy i některých testovaných dětí.
Proto Vás prosím o maximální dodržování všech opatření souvisejících s onemocněním COVID-19. Ráda bych Vás požádala, abyste v případě, že se ve Vaší blízké rodině vyskytne někdo s tímto onemocněním (či podezřením na něj), nechali děti v karanténě doma. Pokud máme tuto situaci zvládnout, je třeba, aby do školky chodily opravdu jen děti zdravé.
Máte-li možnost nechat si své děti v této krizové době doma, prosím, abyste tak učinili. Pomůže nám to nejen v omezení šíření nemoci mezi dětmi, ale především v zajištění provozu všech pracovišť MŠ Mozaika v době absence zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z důvodu nemoci, nebo pečují o své děti. Pokud budete chtít, učitelky Vám rády zprostředkují různé vzdělávací materiály pro Vaše děti.

Děkuji za spolupráci, pochopení a vstřícnost.
Věřím, že tuto složitou situaci s Vaší pomocí zvládneme.

Mgr. Lenka Mončeková, ředitelka školy

Milí rodiče, veškeré další aktuální informace související s opatřeními kvůli koronaviru hledejte na webu https://msmozaikaji.cz/

Děkujeme za pochopení ,
přejeme hodně zdraví a tipy pro ukrácení dlouhé chvíle naleznete v sekci Zábavička. :-)

Metodické centrum

V únoru zahájilo provoz nové Metodické centrum pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Mozaika v Jihlavě. Stojí za ním projekt Školka hrou neziskové organizace EDUkační LABoratoř neboli EDULAB. Pedagogové z celé Vysočiny se v centru budou moci seznámit s trendy moderního předškolního vzdělávání a možnostmi efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.                 […]