Metodické centrum

V únoru zahájilo provoz nové Metodické centrum pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Mozaika v Jihlavě. Stojí za ním projekt Školka hrou neziskové organizace EDUkační LABoratoř neboli EDULAB. Pedagogové z celé Vysočiny se v centru budou moci seznámit s trendy moderního předškolního vzdělávání a možnostmi efektivního využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně-vzdělávací činnosti.

edulab

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelky z mateřských školek z celé Vysočiny se budou školit v jihlavské mateřské škole (MŠ) Sedmikráska, patřící pod Mozaiku, jak do výuky předškolních dětí zapojit informační a komunikační technologie, jako je například interaktivní tabule, robotická včela a další.V MŠ Sedmikráska v Březinově ulici proto vzniklo Metodické centrum pro předškolní vzdělávání, v němž budou pedagogové z dalších mateřinek představovat trendy moderního předškolního vzdělávání a školit další učitele.

edulab2