PROJEKTY

Zdravé saunování – pro všechny děti MŠ dle zájmu rodičů a zdravotního stavu dětí. V daném dnu navštěvuje saunu skupina dětí dané třídy. Do sauny chodí skupina maximálně 15 dětí, minimálně 5 dětí. (v pondělí a v úterý – Zvonečci, ve středu – Barvínci, ve čtvrtek – Rozmarýnci). V pátek se sauna nabízí ostatním pracovištím MŠ Mozaika.

Plavání pro předškoláky  začátek kurzu – únor 2020 – 1x týdně /10 lekcí/ –  v dopoledních hodinách. Cena kurzu 1.500,- Kč. Platí se po 2 lekci, pak je částka nevratná. Projekt je určen nejstarším dětem z důvodu požadované samostatnosti dětí.

Seznamování s anglickým jazykempro všechny děti z MŠ. Ve třídě Barvínci povede projekt p. uč. Kuchyňová a p.uč. Prchalová, ve třídě Rozmarýnci  p. uč. Prchalová. Ve třídě Zvonečci třídní učitelky. Projekt je zařazován v průběhu řízených činností, v dopoledních hodinách. Učitelky využívají ke hře různá říkadla, písničky a hry. Rodiče budou informováni o průběhu vzdělávání v Aj.

Zpívánky pro radost – hudebně-pohybové hry, rytmizace,zpívání s doprovodem různých hudebních nástrojů, seznamování s hudbou, prvky hudební relaxace a muzikoterapie. Tento hudební projekt zařazujeme ve třídách se všemi dětmi v rámci spontánních i řízených každodenních činnostech v MŠ. Cílem je vytvořit u dětí vztah k hudbě, popřípadě individuálně pracovat s hudebními talenty. Projekt přispívá k logopedické prevenci a rozvoji smyslu pro rytmus, což je také důležité pro nácvik čtení i psaní.
Do tohoto projektu také zařazujeme „Dětský pěvecký sbor SEDMIKRÁSKA“. Sbor povede p. řed. Mgr. L. Mončeková, každou středu od 10,00 hodin do 10,30 hodin v Ateliéru MŠ s přihlášenými dětmi. Maximální počet je 20 dětí. V případě velkého zájmu budou děti zařazeny dle věku.

Logopedická poradna pro rodiče s dětmi  Projekt zajišťuje logopedka Mgr. Jarmila Bučková. Logopedická konzultace s dětmi proběhne každé pondělí a úterý dopoledne v Atelieru MŠ a poradenství je nabízeno rodičům po domluvě v odpoledních hodinách.

Tělocvik na gymballech – projekt podporuje u dětí pohybové  dovednosti, koordinaci a prostorovou orientaci.  Se skupinkou přihlášených dětí  bude pracovat p. učitelka Bc. D. Klapková, každou středu od 9,15 hodin do 9,45 hodin. Maximální počet přihlášených dětí je 10. V případě velkého zájmu budou děti zařazeny dle věku.

Svět Sedmikrásky- celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu dětí –  pěstování rostlin a bylinek, ekologie, pracovní dovednosti, třídění odpadu, poznatky o přírodě i o zvířatech, zkoumání přírody a pěstování vztahu k přírodě. Do projektu jsou zapojeny všechny děti z MŠ.

Keramické tvoření – práce s keramickou hlínou, podpora rozvoje jemné motoriky, tvořivosti a představivosti dětí. Projekt zařazujeme v průběhu celého roku se všemi dětmi.

Sedmikráskové odpoledne pro rodiče a jejich děti – projekt je zaměřený na podporu spolupráce rodičů a veřejnosti s MŠ. Několikrát do roka v odpoledních hodinách pořádáme „hodinku“plné zábavy, tvořivých nápadů a radosti ze společného setkání.