Barvínci

Postavicka_3

                         Barvínek je skřítek malý,

                         nabarví si, co ho baví. 

                         Nabarví svět kolem nás,

                         vdechne světu plno krás. 

                         Barví štětcem, ručičkou,

                         i tou vonnou kytičkou, 

                         kterou stejné jméno zdobí.

                         Ptáte se mě,  jestli zlobí? 

                         Kdepak skřítci, ti jsou milí,

                         barevný svět kolem vidí. 

                                                                Na zlobení času není,

                                                                       barvami jsou zabavení

DSCN3709   DSCN3710

 

 

 

 

 

 

DSCN3672

DSCN3671

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelky:  Sabina Kuchyňová, Mgr. Lenka Macháčková

Počet dětí: 26

Předškolní třída, děti ve věku  5 – 6 let

Telefon do třídy: 567211540

Třídní vzdělávací plán

Vzdělávací obsah a konkrétní činnosti třídy jsou aktuálně plánovány a vychází z tematických bloků ŠVP.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které je naplňován konkrétní cíl. Tato činnost je zaměřena na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení, probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.

Tématické bloky ŠVP –  „Lístky Sedmikrásky“                                          

Jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dětí. Jejich časový rozsah se přizpůsobuje zájmům, situacím a potřebám dětí.

Akce třídy:

  Název Datum, čas Cena Místo
Září        
Říjen        
Listopad        
Prosinec         
Leden        
Únor        
Březen         
 Duben        
 Květen        
  Červen        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

..