Barvínci

Postavicka_3

                         Barvínek je skřítek malý,

                         nabarví si, co ho baví. 

                         Nabarví svět kolem nás,

                         vdechne světu plno krás. 

                         Barví štětcem, ručičkou,

                         i tou vonnou kytičkou, 

                         kterou stejné jméno zdobí.

                         Ptáte se mě,  jestli zlobí? 

                         Kdepak skřítci, ti jsou milí,

                         barevný svět kolem vidí. 

                                                                Na zlobení času není,

                                                                       barvami jsou zabavení

DSCN3709   DSCN3710

 

 

 

 

 

 

DSCN3672

DSCN3671

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelky:  Sabina Kuchyňová, Mgr. Kateřina Vaňátková

Počet dětí: 26

Předškolní třída, děti ve věku  5 – 6 let

Telefon do třídy: 567211540

Třídní vzdělávací plán

Vzdělávací obsah a konkrétní činnosti třídy jsou aktuálně plánovány a vychází z tematických bloků ŠVP.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které je naplňován konkrétní cíl. Tato činnost je zaměřena na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení, probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.

Tématické bloky ŠVP –  „Lístky Sedmikrásky“                                          

Jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dětí. Jejich časový rozsah se přizpůsobuje zájmům, situacím a potřebám dětí.

Akce třídy:

  Název Datum, čas Cena Místo
Září  Písničkový slabikář  30.9. , 9,30 hod.  50,-  MŠ
Říjen  Tělocvična    

Projektový den

 18.10.    

21.10. , 8,30 hod

 40,-    

—-

Hala SK Jihlava    

Listopad Knihovna   

 

Šípková Růženka

 

Zvířátka p. Hořáka.

tělocvična

 

Filharmonie – koncert.

1.11. , 10.00.hod   

 

5.11., 8.30 hod

 

11.11., 9.30 hod

 

22.11.

 

28.11. , 9.00 hod.

 —-    

 

10,-

 

45,-

 

40,-

 

40,-

Městská knihovna    

 

 

 

Hala SK Jihlava

 

Dům filharmonie

Prosinec  Divadlo + Mikuláš. nadílka   

 

Tělocvična

 

Princezna ze Mlejna

 6.12., 8.30 hod.   

 

13.12.

 

 

17.12. 8.30 hod.

 50,-   

 

40,-

 

 

10,-

MŠ   

 

Hala SK Jihlava

 

 

Leden  Tělocvična  17.1.  40,- Hala SK Jihlava
Únor  Tělocvična

Karneval

 21.2.

27.2.

 40,-

 

Hala SK Jihlava

Březen  Jarní pohádka 24.3.  50,- DKN
 Duben Žonglér Milan   

 

Tělocvična

3.4., 8.15 hod.   

 

24.4.

50,-   

 

40,-

MŠ   

 

Hala SK Jihlava

 Květen  Tělocvična 22.5.  40,- Hala SK Jihlava
  Červen Tělocvična 19.6.  40,- Hala SK Jihlava
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

..