Rozmarýnci

Postavicka_4

Rozmarýnci, to jsou skřítci, co si rádi hrají,

na sebe se usmívají a rádi se mají.

Zpívají si písničky, poběhají v trávě,

naučí se nové věci, všechno zvládnou hravě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3712

DSCN3711

 

DSCN3713 DSCN3673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelky: Karolína Prchalová, Bc. Libuše Krausová

Počet dětí: 16

Děti ve věku 3 – 5 let

Telefon do třídy: 567211601

Třídní vzdělávací plán

Vzdělávací obsah a konkrétní činnosti třídy jsou aktuálně plánovány a vychází z tematických bloků ŠVP.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které je naplňován konkrétní cíl. Tato činnost je zaměřena na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení, probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.

Tématické bloky ŠVP –  „Lístky Sedmikrásky“                                          

Jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dětí. Jejich časový rozsah se přizpůsobuje zájmům, situacím a potřebám dětí.

Akce třídy:

  Název Datum, čas Cena Místo
 Září        
 Říjen Ukázka výcviku dravců 4.10. v 9:00 hod. 50,- Zahrada MŠ
  Focení – Vánoce 13.10. v 9:00 hod.   v MŠ
  Podzimní prázdniny na Základních školách 27.-29.10.    
 Listopad Divadlo ,,Zvířátka“ v MŠ 29.11. v 9:00 hod. 45,- v MŠ
 Prosinec  Vyšetření zraku 14.12. v 9:00 hod. 170,- v MŠ
 Leden         
 Únor         
 Březen         
 Duben        
 Květen        
 Červen