Rozmarýnci

Postavicka_4

Rozmarýnci, to jsou skřítci, co si rádi hrají,

na sebe se usmívají a rádi se mají.

Zpívají si písničky, poběhají v trávě,

naučí se nové věci, všechno zvládnou hravě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3712

DSCN3711

 

DSCN3713 DSCN3673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelky: Karolína Prchalová, Bc. Libuše Krausová

Počet dětí: 16

Děti ve věku 3 – 5 let

Telefon do třídy: 567211601

Třídní vzdělávací plán

Vzdělávací obsah a konkrétní činnosti třídy jsou aktuálně plánovány a vychází z tematických bloků ŠVP.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které je naplňován konkrétní cíl. Tato činnost je zaměřena na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení, probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.

Tématické bloky ŠVP –  „Lístky Sedmikrásky“                                          

Jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dětí. Jejich časový rozsah se přizpůsobuje zájmům, situacím a potřebám dětí.

Akce třídy:

  Název Datum, čas Cena Místo
 Září  Písničkový slabikář  30.9. , 9,30 hod.  50,-  MŠ
Říjen        
Listopad Tělocvična  

 

Šípková Růženka

 

 

Zvířátka p. Hořáka

 

Filharmonie – koncert

1.11.  

 

5.11., 8.30 hod.

 

 

11.11. , 9.30 hod

 

28.11. , 9.00 hod.

 40,-  

 

10,-

 

 

45,-

 

40,-

 Hala SK Jihlava  

 

 

 

 

Dům filharmonie

Prosinec   Divadlo + Mikuláš  

 

Princezna ze Mlejna

6.12., 8.30 hod.  

 

17.12., 8.30 hod.

50,-  

 

10,-

MŠ  

 

 Leden         
 Únor   Tělocvična

Karneval

7.2.

27.2.

40,-

 

 Hala SK Jihlava

 Březen   Knihovna 

Jarní pohádka

26.3. , 10.00 hod 

9.30. hod

 — 

50,-

 Městská knihovna 

DNK

 Duben Žonglér Milan 3.4. , 8.15 hod. 50,-  MŠ
 Květen Tělocvična 15.5. 40,- Hala SK Jihlava
 Červen