Zvonečci

  „Zvoní, zvoní zvoneček, zacinká pár písničekPostavicka_1

   Pro kluky i pro holky, co chodějí do školky.“

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DSCN3720

DSCN3718

DSCN3717

DSCN3716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelky: Dagmar Hercigová, Bc. Denisa Klapková

Počet dětí: 26

Děti ve věku 3 – 5 let

Telefon do třídy: 567211615

Třídní vzdělávací plán

Vzdělávací obsah a konkrétní činnosti třídy jsou aktuálně plánovány a vychází z tematických bloků ŠVP.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které je naplňován konkrétní cíl. Tato činnost je zaměřena na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení, probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.

Tématické bloky ŠVP –  „Lístky Sedmikrásky“                                          

Jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dětí. Jejich časový rozsah se přizpůsobuje zájmům, situacím a potřebám dětí.

Akce třídy:

  Název Datum, čas Cena Místo
Září  Písničkový slabikář  30.9. , 9.30 hod.  50,-  MŠ
Říjen        
Listopad  Šípková Růženka   

 

Tělocvična

 

Zvířátka p. Hořáka

 

Filharmonie – koncert

5.11., 8.30 hod.   

 

8.11.

 

11.11., 9.30 hod.

 

28.11. , 9.00 hod

 10,-   

 

40,-

 

45,-

 

40,-

MŠ   

 

Hala SK Jihlava

 

 

Dům filharmonie

Prosinec  Divadlo + Mikuláš   

 

Princezna ze Mlejna

6.12., 8.30 hod.   

 

17.12., 8.30 hod.

50,-   

 

10,-

MŠ   

 

Leden         
 Únor Tělocvična

Karneval

14.2.

27.2.

40,-

 

Hala SK Jihlava

Březen Knihovna 

Tělocvična

 

Jarní pohádka

19.3. , 10.00 hod 

20.3.

 

24.3. 9,30 hod.

— 

40.-

 

50,-

Měatská knihovna 

Hala SK Jihlava

 

DNK

 Duben  Žonglér Milan 3.4. , 8.15 hod.  50,-
 Květen Tělocvična 29.5. 40,- Hala SK Jihlava
 Červen