Zvonečci

  „Zvoní, zvoní zvoneček, zacinká pár písničekPostavicka_1

   Pro kluky i pro holky, co chodějí do školky.“

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DSCN3720

DSCN3718

DSCN3717

DSCN3716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelky: Dagmar Hercigová, Bc. Lenka Krčálová, DiS.

Počet dětí: 26

Děti ve věku 3 – 5 let

Telefon do třídy: 567211615

Třídní vzdělávací plán

Vzdělávací obsah a konkrétní činnosti třídy jsou aktuálně plánovány a vychází z tematických bloků ŠVP.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které je naplňován konkrétní cíl. Tato činnost je zaměřena na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení, probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.

Tématické bloky ŠVP –  „Lístky Sedmikrásky“                                          

Jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dětí. Jejich časový rozsah se přizpůsobuje zájmům, situacím a potřebám dětí.

Akce třídy:

  Název Datum, čas Cena Místo
Září        
Říjen Ukázka výcviku dravců 4.10. v 9:00 hod. 50,- Zahrada MŠ
  Focení – Vánoce 13.10. v 9:00 hod.   v MŠ
  Podzimní prázdniny na Základních školách 27.-29.10.    
Listopad  Divadlo ,,Zvířátka“ v MŠ 29.11. v 9:00 hod. 45,- v MŠ
Prosinec  Vyšetření zraku 14.12. v 9:00 hod. 170,- v MŠ
Leden         
Únor        
Březen        
Duben        
Květen        
Červen